Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Płotów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Zarządzenie Nr 47 / 2011
Burmistrza Płotów
z dnia 30 czerwca 2011 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 24 września 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz na podst. § 13 pkt. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Płotach Nr II/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 34 041,78 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
010 01095 4300 49,50 - zakup usług pozostałych;
600 60016 4210 4 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
754 75412 4260 2 000,00 - zakup energii;
754 75412 4300 2 000,00 - zakup usług pozostałych;
756 75647 4300 100,00 - zakup usług pozostałych;
801 80104 4210 2 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
801 80104 4370 500,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej;
801 80110 4260 2 500,00 - zakup energii (PG Płoty);
801 80110 4260 1 500,00 - zakup energii (PG Modlimowo);
851 85154 4220 7 000,00 - zakup środków żywnosciowych;
851 85154 4410 200,00 - podróże służbowe krajowe;
852 85212 4210 1 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
853 85395 4307 1 415,66 - zakup usług pozostałych (zad. 17);
853 85395 4309 83,34 - zakup usług pozostałych (zad. 17);
900 90002 4210 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia (FUN);
900 90095 4300 2 500,00   zakup usług pozostałych;
921 92109 4210 1 193,28 - zakup materiałów i wyposażenia (Wyszobór);
926 92695 4270 5 000,00 - zakup usług remontowych;
 
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 34 041,78 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
010 01095 4210 49,50 - zakup materiałów i wyposażenia;
600 60016 4300 4 500,00 - zakup usług pozostałych;
754 75412 4210 4 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
756 75647 4210 100,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
801 80104 4300 2 500,00 - zakup usług pozostałych;
801 80110 4300 2 500,00 - zakup usług pozostałych (PG Płoty);
801 80110 4300 1 500,00 - zakup usług pozostałych (PG Modlimowo);
851 85154 4210 7 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
851 85154 4430 200,00 - różne opłaty i składki;
852 85212 3020 1 000,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
853 85395 4137 943,46 - składka na ubezpieczenie zdrowotne (zad 17);
853 85395 4139 55,54 - składka na ubezpieczenie zdrowotne (zad 17);
853 85395 4217 472,20 - zakup materiałów i wyposażenia (zad. 17);
853 85395 4219 27,80 - zakup materiałów i wyposażenia (zad. 17);
900 90002 4300 500,00 - zakup usług pozostałych (FUN);
900 90095 4210 2 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
921 92109 4300 1 193,28 - zakup usług pozostałych (Wyszobór);
926 92695 4300 5 000,00 - zakup usług pozostałych (Wyszobór);
 
§ 3. Po dokonaniu zmian w § 1 i 2 plan budżetu zamyka się dochodami i przychodami w kwocie 31.834.753,34 zł, wydatkami w kwocie 39.015.448,63 zł. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i wynosi 7.180.695,29 zł.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Burmistrz

Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 13-01-2012 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2012 11:25