Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zarządzenie Nr 24A/2011 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Zarządzenie Nr 24A/2011
Burmistrza Płotów
z dnia 31 marca 2011 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 24 września 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) oraz na podst. § 9 pkt. 3 Uchwały Rady Miejskiej w Płotach Nr XXIII/236/08 z dnia 12 grudnia 2008r.
 
zarządzam, co następuje:
 
           
§ 1. Zwieksza się dochody budżetu gminy o kwotę: 128 699,00 zł
           
Dział Rozdział § Kwota  
750 75056 2010 11 098,00 - dotacje celelwe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami;
854 85415 2030 117 601,00 - dotacje celelwe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazkom gmin);
           
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 70 303,13 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
010 01030 2850 6 704,00 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
010 01095 4300 374,88 - zakup usług pozostałych;
600 60016 4210 15 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
600 60016 4300 40 000,00 - zakup usług pozostałych;
750 75022 4300 2 840,00 - zakup usług pozostałych;
801 80101 4300 3 400,00 - zakup usług pozostałych (SP Wicimice);
801 80101 4300 1,00 - zakup usług pozostałych (SP Wyszobór);
801 80101 4300 4,00 - zakup usług pozostałych (SP Nr 2);
801 80101 4300 745,00 - zakup usług pozostałych (SP Nr 3);
801 80104 4210 806,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
801 80110 4300 1,00 - zakup usług pozostałych (PG Modlimowo);
801 80110 4370 191,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telrfonicznej (PG Płoty);
900 90095 4300 236,25 - zakup usług pozostałych;
 
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 199 002,13 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
010 01008 4300 6 704,00 - zakup usług pozostałych;
010 01095 4210 374,88 - zakup materiałów i wyposażenia;
600 60016 4270 55 000,00 - zakup usług remontowych;
750 75022 4700 2 840,00 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
750 75056 3020 2 354,80 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
750 75056 3040 6 400,00 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wymagrodzeń;
750 75056 4110 1 327,99 - składki na ubezpieczenie społeczne;
750 75056 4120 215,21 - składki na Fundusz Pracy;
750 75056 4260 600,00 - zakup energii;
750 75056 4370 200,00 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telrfonicznej;
801 80101 4170 3 400,00 - wynagrodzenie bezosobowe (SP Wicimice);
801 80101 4280 163,00 - zakup usług zdrowotnych (SP Nr 3);
801 80101 4580 1,00 - pozostałe odsetki (SP Wyszobór);
801 80101 4580 4,00 - pozostałe odsetki (SP Nr 2);
801 80101 4580 5,00 - pozostałe odsetki (SP Nr 3);
801 80101 4700 577,00 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (SP Nr 3);
801 80104 4280 665,00 - zakup usług zdrowotnych;
801 80104 4580 1,00 - pozostałe odsetki;
801 80104 4700 140,00 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
801 80110 4580 1,00 - pozostałe odsetki (PG Modlimowo);
801 80110 4580 1,00 - pozostałe odsetki (PG Płoty);
801 80110 4700 190,00 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (PG Płoty);
854 85415 3240 117 601,00 - stypendia dla uczniów;
900 90095 4170 236,25 - wynagrodzenie bezosobowe;
 
§ 4. Po dokonaniu zmian w § 1 -3 plan budżetu zamyka się dochodami i przychodami w kwocie 30.838.668,72 zł. wydatkami w kwocie 38.019.364,01 zł. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i wynosi 7.180.695,29 zł.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 13-01-2012 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2012 11:20