Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Płotów z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2013-01-22 10:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 Burmistrza Płotów z dnia 27 grudnia 2012 roku. 2012-12-27 10:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 Burmistrza Płotów z dnia 27 grudnia 2012 roku. 2012-12-27 10:10
dokument Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Płotów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2012-12-20 14:06
dokument Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Płotów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-12-20 14:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 78/2012 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Budżetowym Urzędu Miejskiego w Płotach. 2012-12-18 12:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 77/2012 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Administracyjno-Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Płotach. 2012-12-18 12:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 74/2012 Burmistrza Płotów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-12-04 10:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 73/2012 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2013 r. w drodze zlecenia. 2012-11-30 11:09
dokument ZARZĄDZENIE Nr 72/2012 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Płoty do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno- Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4. 2012-11-30 11:10
dokument zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Płotów z dnia 26.11.2012r. w srawie powołania komisji przetargowej 2012-11-28 13:55
dokument Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Płotów z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej 2012-11-19 12:16
dokument Zarządzenie Nr 68/2012 Burmistrza Płotów z dnia 06 listopada 2012 r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2012-11-06 13:51
dokument Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Płotów z dnia 06 listopada 2012 r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-11-06 12:52
dokument Zarządzenie nr 65/2012 Burmistrza Płotów z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych 2012-10-29 09:06
dokument Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Płotów z dnia 23 października 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok?. 2012-10-24 10:11
dokument Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Płotów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2012-10-10 08:12
dokument Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Płotów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2012-09-25 13:49
dokument Zarządzenie Nr 57/2012 Burmistrza Płotów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-09-25 13:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/2012 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 14 września 2012 r. w sprawie: ustalenia kosztu jednostkowego 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych w domu chorych od 01 października 2012 r. 2012-09-17 09:39
dokument Zarządzenie nr 54/2012 Burmistrza Płotów z dnia 03 września 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych 2012-09-03 13:52
dokument ZARZĄDZENIE Nr 53a/2012 Burmistrza Płotów z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płoty na 2013 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 2013-08-21 09:05
dokument Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Płotów z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej 2012-08-20 11:20
dokument Zarządzenie nr 50/2012 Burmistrza Płotów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w spr. rezygnacji z prawa pierwokupu użytkowanai wieczystego niezabudowanej działki nr 216/1, położonej w m. Pniewo 2012-08-13 08:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 46/2012 Burmistrza Płotów z dnia 08 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km przebiegu prywatnego samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru używanego do podróży służbowych 2012-08-10 14:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 45/2012 Burmistrza Płotów z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2012-08-21 09:30
dokument Zarządzenie Nr 40/2012 Burmistrza Płotów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-07-10 11:22
dokument Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Płotów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w "Zakładowym Planie Kont" obowiązującym w Urzędzie Miejskim w Płotach. 2012-08-02 15:16
dokument Zarządzenie Nr 37/2012 Burmistrza Płotów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2012-08-02 14:38
dokument Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Płotów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-06-29 12:30
dokument Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Płotów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-06-29 10:26
dokument Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Płotów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie: wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2012-06-29 10:20
dokument Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Płotów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej 2012-06-25 13:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 30/ 2012 Burmistrza Płotów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo ? odbiorczej w likwidowanej jednostce budżetowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Płotach, sposobu jej przeprowadzenia i powołania komisji inwentaryzacyjnej. 2012-06-15 13:40
dokument Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Płotów z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 2012-06-15 13:44
dokument ZARZĄDZENIE Nr 28)2012 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia z 01 czerwca 2012 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2012-06-14 09:49
dokument Zarządzenie Nr 27 / 2012 Burmistrza Płotów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2012-06-15 13:38
dokument Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Płotów z dnia 30 maja 2012 r. w spr. powołania komisji zdawczo - odbiorczej do przekazania mienia po byłej Szkole Podstawowej w Wicimicach Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach 2012-05-30 11:04
dokument Zarządzenie nr 23/2012 Burmistrza Płotów z dnia 09 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty 2012-05-10 12:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/2012 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 26.04.2012 r. w sprawie: dnia wolnego 2012-04-26 14:15
dokument Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Płotów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu niezbudowanej dz. nr 406/23, położónej w obrębie 3 m. Płoty przy ul. Parkowej 13 2012-04-24 11:15
dokument Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Płotów z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej 2012-04-24 09:35
dokument Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Płotów z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej 2012-04-20 13:35
dokument Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Płotów z dnia 13 marca 2012 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. 2012-03-13 08:22
dokument Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Płotów z dnia 13 marca 2012 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2012-03-13 08:19
dokument Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Płotów z dnia 13 marca 2012 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2012-03-13 08:16
dokument Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Płotów z dnia 13 marca 2012 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2012-03-13 08:15
dokument Zarządzenie nr 8/2012 Burmistrza Płotów z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych 2012-03-12 10:58
dokument Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Płotów z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2012-03-20 13:09
dokument Zarządzenie Nr 02/12 Burmistrza Płotów z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek. 2012-01-27 09:57
dokument Zarządzenie nr 1/2012 Burmistrza Płotów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych 2012-01-27 09:57