Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXI/ 307 /09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA Nr XXXI/ 307 /09

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 czerwca 2009 r.


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i

leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458: z 2009r. Nr 52, poz.420) art. 6b ust. ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz.1825; z 2007r. Nr 109 poz.747, z 2008 Nr 116 poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009r. Nr 56, poz. 458), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 200, poz. 1682, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz. 1826; z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, Dz. U. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008r. Nr 116, poz.730, z 2009r. Nr 56, poz. 458) art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.1847 z 2008r. Nr 93 poz.585, Nr 116 poz.730; Nr 223, poz. 1463; z 2009r. Nr 56, poz.458) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:


§ 1

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXII/225/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 listopada 2008r. dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:

  • w pozycji nr 8, nazwisko ,,Henryka Dziechcierewicz” zastępuje się nazwiskiem „Ryszard Wojnarowski”


§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2009r.


Przewodniczący Rady


Piotr Jasina        

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 14-08-2009 13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-08-2009 13:24