Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXX / 306 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Płoty środków stanowiących fundusz sołecki 2009-08-14 14:46
dokument UCHWAŁA Nr XXXI/ 307 /09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2009-08-14 13:24
dokument Uchwała Nr XXX/ 308 /09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Płoty. 2009-08-14 14:10
dokument Uchwała Nr XXX / 309 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2009-08-14 14:43
dokument Uchwała Nr XXX / 310 / 09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009-08-14 14:28
dokument UCHWAŁA Nr XXX /311/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. W sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w m. Truskolas. 2009-08-14 14:29
dokument U C H W A Ł A Nr XXX / 312 /09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa 2009-08-14 14:30
dokument Uchwała Nr XXX/ 313 /09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie najmu lokalu mieszkalnego związanego ze stosunkiem pracy 2009-08-14 14:32
dokument Uchwała Nr XXX/ 314 /2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie: utworzenia straży miejskiej. 2009-08-14 13:46
dokument Uchwała Nr XXX/ 315 /2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Płotach 2009-08-14 13:59
dokument UCHWAŁA Nr XXX/ 316 /2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: wspólnej realizacji z Powiatem Gryfickim zadań w zakresie remontów modernizacyjnych dróg powiatowych na terenach wiejskich gminy Płoty i warsztatów muzycznych 2009-08-14 14:37