Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

ZARZĄDZENIE Nr 95/2011 Burmistrza Płotów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 95/2011

Burmistrza Płotów

z dnia 6 grudnia 2011 r.

 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

            Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238,   Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz  z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706)

zarządzam co następuje:

 

§ 1.Powołuję Komisję Egzaminacyjną w niżej wymienionym składzie do rozpatrzenia  wniosku nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:Pani Doroty Wójcik - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płotach

1) Sławomir Nowak - Z – ca Burmistrza przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący

2) Małgorzata Domżalska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3) Elżbieta Zdunkiewicz - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płotach

4) Wioletta Jackowska - ekspert z listy MEN

5) Leszek Perzanowski - ekspert z listy ME

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Płotów

 

mgr inż. Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-12-2011 11:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2011 11:42