Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr X/112/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Uchwała Nr X/112/11

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 23 listopada 2011 r.

 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 oraz Nr 217, poz. 1281),
 
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
 
§1. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 459 895,48 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
754 75416 0460 63 895,48 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej;
754 75416 0570 333 000,00 - grzyw., mandaty i in. kary pien. od os. fiz.;
758 75801 2920 50 000,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa;
852 85295 2010 13 000,00 - dot.cel.otrz.z b.p.na real.z.bież.z zak.ad.rząd.oraz in.z.zlec.gm. ust.;
 
§2. Zmniejsza się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 333 000,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
700 70005 0870 333 000,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
 
§3. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 155 182,02 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 4210 4 598,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
710 71035 6050 14 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; [CMENTARZ KOM.]
750 75023 4170 380,00 - wynagrodzenia bezosobowe;
750 75023 4210 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
750 75023 4270 14 000,00 - zakup usług remontowych;
750 75023 4300 1 600,00 - zakup usług pozostałych;
750 75023 4440 4 524,00 - odpisy na ZFŚS;
750 75023 6060 17 374,00 - wyd. na zak. inw. jedn. budżet.; [INFORMATYZACJA]
750 75075 4300 2 420,00 - zakup usług pozostałych;
754 75412 4440 69,00 - odpisy na ZFŚS;
754 75416 4440 63,00 - odpisy na ZFŚS;
758 75818 4810 49 500,00 - rezerwy;
801 80101 4430 400,00 - różne opłaty i składki; [SP WY]
801 80101 4440 5 470,00 - odpisy na ZFŚS; [SP 2]
801 80101 4440 2 270,00 - odpisy na ZFŚS; [SP 3]
801 80101 4440 4 551,00 - odpisy na ZFŚS; [SP ME]
801 80101 4440 3 245,00 - odpisy na ZFŚS; [SP WI]
801 80101 4440 2 266,00 - odpisy na ZFŚS; [SP WY]
801 80103 4440 94,00 - odpisy na ZFŚS; ["0" SP ME]
801 80103 4440 95,00 - odpisy na ZFŚS; ["0" SP WI]
801 80103 4440 94,00 - odpisy na ZFŚS; ["0" SP WY]
801 80110 4440 12 974,00 - odpisy na ZFŚS;
852 85212 3020 333,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
852 85212 4260 700,00 - zakup energii;
852 85212 4610 300,00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
852 85212 4700 500,00 - szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
852 85228 4010 z 60,09 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
852 85228 4110 z 300,00 - składki na ubezpieczenia społeczne;
852 85228 4440 143,00 - odpisy na ZFŚS;
853 85395 4017 1 033,11 - wynagrodzenia osobowe pracowników; [z. 18]
853 85395 4019 60,82 - wynagrodzenia osobowe pracowników; [z. 18]
854 85401 3020 400,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; [SP 3]
854 85401 4010 5 900,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników; [SP 3]
854 85401 4110 1 500,00 - składki na ubezpieczenia społeczne; [SP 3]
854 85401 4120 200,00 - składki na FP; [SP 3]
921 92109 4300 242,00 - zakup usług pozostałych; [FS MODLIMOWO]
926 92695 4170 1 023,00 - wynagrodzenia bezosobowe; [IMP]
926 92695 4300 2 000,00 - zakup usług pozostałych; [ORL]
 
§4. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 282 077,50 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60014 6620 50 000,00 - dot.cel.przek.dla pow.na inw.i z.inw.real.na podst.poroz.(um.)między jst;
600 60016 4300 4 598,00 - zakup usług pozostałych; [FS Krężel]
750 75023 4010 840,62 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
750 75075 4110 420,00 - składki na ubezpieczenia społeczne;
750 75075 4170 2 000,00 - wynagrodzenia bezosobowe;
754 75412 4300 1 600,00 - zakup usług pozostałych;
801 80101 4010 8 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników; [SP 3]
801 80101 4170 400,00 - wynagrodzenia bezosobowe; [SP WY]
801 80104 4010 50 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
801 80104 4010 4 173,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
801 80104 4110 13 800,00 - składki na ubezpieczenia społeczne;
801 80104 4440 112,00 - odpisy na ZFŚS;
801 80110 4010 25 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
801 80110 4260 1 304,00 - zakup energii;
801 80110 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych;
801 80195 4170 380,00 - wynagrodzenia bezosobowe;
852 85212 4110 1 833,00 - składki na ubezpieczenia społeczne;
852 85212 4440 113,00 - odpisy na ZFŚS;
852 85219 4440 29,00 - odpisy na ZFŚS;
852 85228 4120 z 360,09 - składki na FP;
852 85228 4330 8 395,48 - zakup usług przez jst od innych jst; [DPS]
852 85295 3110 z 13 000,00 - świadczenia społeczne;
853 85395 4447 1 033,11 - odpisy na ZFŚS; [z. 18]
853 85395 4449 60,82 - odpisy na ZFŚS; [z. 18]
854 85401 3020 100,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń; [PG]
854 85401 4010 9 050,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników; [PG]
854 85401 4110 1 300,00 - składki na ubezpieczenia społeczne; [PG]
854 85401 4120 220,00 - składki na FP; [PG]
854 85415 3240 17 500,00 - stypendia dla uczniów;
900 90015 4300 14 000,00 - zakup usług pozostałych;
900 90015 6050 24 609,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; [OŚWIETLENIE]
900 90095 4440 3 816,38 - odpisy na ZFŚS;
921 92109 2480 7 000,00 - dotacja podmiotowa z budż. dla samorz. instytucji kultury;
921 92109 4210 242,00 - zakup materiałów i wyposażenia; [FS MODLIMOWO]
921 92116 2480 6 000,00 - dotacja podmiotowa z budż. dla samorz. instytucji kultury;
926 92601 6050 6 765,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; [KOMPLEKS BOISK LZS SOWIANKA]
926 92695 4170 3 023,00 - wynagrodzenia bezosobowe; [ORL]
 
§5. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§6. Po zmianach dokonanych w §1-4 nin. uchwały plan budżetu zamyka się dochodami i przychodami w kwocie 28.124.767,03 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 35.305.462,32 PLN. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i wynosi 7.180.695,29 PLN.
 
§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
 
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
Piotr Jasina 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-12-2011 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2011 09:31