Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr IX/96/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011 roku. w sprawie: przyjęcia zmian statutu Celowego Związku Gmin R ? XXI z siedzibą w Nowogardzie.

Uchwała Nr IX/96/2011

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 4 listopada 2011 roku.

 

w sprawie: przyjęcia zmian statutu Celowego Związku Gmin R – XXI z siedzibą w Nowogardzie.

 

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz.1759, Dz.U.z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz.1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U.z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 40, poz. 230, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się następujące zmiany statutu Celowego Związku Gmin R – XXI z siedzibą w Nowogardzie:

  1. § 17 otrzymuje brzmienie:

    Członkowie Związku uczestniczą w zyskach i stratach proporcjonalnie do przypisanych składek.”,

  2. w § 26 dodaje się ust. 5 o następującej treści:

    W przypadku gdy majątek Związku nie wystarcza na pokrycie zobowiązań Związku stosuje się odpowiednio § 17.”

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 25-11-2011 09:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2011 09:53