Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr IX/94/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/441/10 z dnia 27 sierpnia 2010r. dotyczącej stawekopłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso oraz uchwalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Płotach.

UCHWAŁA Nr IX/94/2011

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 4 listopada 2011 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/441/10 z dnia 27 sierpnia 2010r. dotyczącej stawekopłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso oraz uchwalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Płotach.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675)i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. Z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420,  Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675, z 2010r. Nr 95, poz. 613), Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1Otrzymuje brzmienie:

1. Określa się następujące stawki dziennej opłaty targowej obowiązujące na terenie Gminy Płoty:

1) przy sprzedaży zniczy i kwiatów ( za 2m2  pow.)– 20,00 zł,

2) przy sprzedaży pozostałych artykułów:

- stanowisko zadaszone (za jeden stół ) - 5,00 zł,

- za każdą dodatkową powierzchnię przed stanowiskiem - 5,00 zł.

 

§ 2 Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 25-11-2011 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2011 09:50