Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr IX/93/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

UCHWAŁA Nr IX/93/2011

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 4 listopada 2011r.

 

 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007r Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r Nr 180poz.1111, Nr 223 poz.1458 z 2009r, Nr 52 poz.420,NR 157 poz.1241: z 2010r. Nr 28 poz.142, poz. 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz. 675; z 2011r, Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz.1281) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz.1461, Nr 226 poz.1475; z 2009r. Nr 215 poz.1674; z 2011r. Nr 102 poz.584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz.1016, Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1  Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie miasta i gminy:

 

1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)    powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 588 zł.;

b)    powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie -903 zł.;

c)    powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.222 .;

 

2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

 

3. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: powyżej 3,5 ton do 12 ton włącznie – 1.638 zł

 

4. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

 

5. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) -567 zł.

 

6.od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych               (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

 

7. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 630 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.417 zł

§2 Traci moc uchwała Nr XLVII/466/2010 Rady Miejskiej z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

§3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 25-11-2011 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2011 09:50