Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zarządzenie nr 80/2011 Burmistrza Płotów z dnia 07 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawki podstawowej czynszu w lokalach mieszkalnych i lokalach socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

Zarządzenie nr 80/2011

Burmistrza Płotów

z dnia 07 listopada 2011 r.

 

w sprawie: określenia wysokości stawki podstawowej czynszu w lokalach mieszkalnych i lokalach socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

Na podstawie art. 8 pkt.1 i art. 23 ust. 4 z dnia 21 czerwca 2001 r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami) w związku z § 20 ust. 1 Uchwały Nr VII/57/2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz Uchwały Nr XVIII/174/2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008 r. W sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Płoty na lata 2008 -2012 zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustala się stawkę podstawową czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w gminie Płoty w wysokości 2,05 zł.

 

§ 2. 1. Stawka podstawowa, o której mowa w § 1 ulega podwyższeniu przy zastosowaniu następujących czynników zwiększających:

 

  • gaz 30%

  • c.o. 30%

  • łazienka 20%

  • wc 20%

 

2.Stawka podstawowa, o której mowa w § 1 ulega obniżeniu przy zastosowaniu następujących czynników zmniejszających:

 

  • za brak instalacji wodno – kan. 20 %

  • za ślepą kuchnię 10%

  • za położenie lokalu na terenie wsi 10%

 

3. Współczynników zwiększających stawkę czynszu nie stosuje się w przypadku, gdy lokator na własny koszt modernizował wyposażenie lokalu mieszkalnego.

 

 

§ 3. Ustala się stawkę czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej dla lokali socjalnych w gminie Płoty w wysokości 0,50 zł.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

 

Burmistrz Płotów

Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 21-11-2011 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 21-11-2011 14:08