Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2011-11-07 13:03
dokument Uchwała Nr VIII/90/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2011 r. w sprawie:zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2025 2011-11-07 13:01
dokument Uchwała Nr VIII/89/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2011 r. w sprawie:współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku 2011-11-07 12:44
dokument Uchwała Nr VIII/88/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2011 r. w sprawie:współdziałania z Gminą Gryfice w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Gryfice 2011-11-07 12:42
dokument Uchwała Nr VIII/87/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: określenia założeń polityki budżetowej na rok 2012 2011-11-07 12:42
dokument UCHWAŁA Nr VIII/86/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2011 r. W sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/163/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 2011-11-07 12:39
dokument UCHWAŁA Nr VIII/85/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2011 r. w sprawie:nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2011-11-07 12:38
dokument UCHWAŁA Nr VIII/84/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2011 r. w sprawie:nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2011-11-07 12:38
dokument UCHWAŁA Nr VIII/83/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2011 r. w sprawie:sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-11-07 12:37
dokument UCHWAŁA Nr VIII/82/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2011 r. w sprawie:sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej. 2011-11-07 12:36
dokument UCHWAŁA Nr VIII/81/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2011 r. w sprawie:sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej. 2011-11-07 12:36
dokument UCHWAŁA Nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2011 r. w sprawie:sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej. 2011-11-07 12:35
dokument UCHWAŁA Nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/287/09 dotyczącej ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty. 2011-11-07 12:35
dokument Uchwała Nr VIII/78/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2011 r. w sprawie:przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Płoty za I półrocze 2011 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Płoty za I półrocze 2011 roku 2011-11-07 12:34