Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VII/77/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 2 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/107/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23.11.2007r. dot. uchwalenia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty" 2011-09-29 14:26
dokument UCHWAŁA Nr VII/76/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 02 września 2011 r. W sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/145/2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu na okres 10 lat. 2011-09-29 14:25
dokument UCHWAŁA Nr VII/75/2011 r. Rady Miejskiej w Płotach z dnia 2 września 2011 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XLVI/448/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcie w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Płoty. 2011-09-29 14:24
dokument Uchwała Nr VII / 74 / 11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 2 września 2011 r. w sprawie:zaciągnięcia kredytu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania, pn: "Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach - ETAP II - ZADANIE 2 - Budowa kompleksu boisk (ORLIK 2012)" 2011-09-29 14:23
dokument Uchwała Nr VII / 73 / 11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 2 września 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2011-09-29 14:22
dokument Uchwała Nr VII / 72 / 11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 2 września 2011 r. w sprawie:zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2025 2011-09-29 14:20
dokument Uchwała Nr VII /71/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 2 września 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płotowski Park Przemysłowy w Lisowie" 2011-09-29 14:18
dokument Uchwała Nr VII/ 70/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 2 września 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty 2011-09-29 14:17
dokument UCHWAŁA Nr VII /69/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 2 września 2011 r. w sprawie:zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli Burmistrza Płotów. 2011-09-29 14:15
dokument UCHWAŁA Nr VII /68/ 2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 2 września 2011 roku w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gryficach dla spraw rodzinnych. 2011-09-29 14:14
dokument Uchwała Nr VII/67/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 2 września 2011r. w sprawie: utworzenie odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-29 14:13