Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Wykaz nr 8/2009 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Załącznik nr 1                            
do Zarządzenia Burmistrza Płotów 
nr 45/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. 

Burmistrz PŁOTÓW na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 45/2009 z dnia 15 lipca 2009 r. podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ Nr 8/2009 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości
(w zł, netto)

Warunki płatności

Forma zbycia

wg KW

wg katastru

1

33366

Obręb 1 miasta Płoty,
dz. nr 88/10
o pow. 305 m
2

Działka niezabudowana

Brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w studium – zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi

3.900

Jednorazowo

przed zawarciem aktu notarialnego

Bezprzetargowo dla poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej – dz. nr 136

2

33369


Obręb 1 miasta Płoty

dz. nr 88/17
o pow. 1158 m
2

Działka niezabudowana

Brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w studium – usługi oświaty, sportu, turystyki, administracji, kultury, w tym obiekty sakralne, inne ważniejsze usługi

20.000

Jednorazowo

przed zawarciem aktu notarialnego

Bezprzetargowo dla poprawienia zagospodarowania nieruchomości przyległej – dz. nr 88/14 i 88/15

3

12345


Obręb Wyszobór
dz. nr 183/6
o pow. 1500 m
2

Działka niezabudowana

Brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w studium – lasy i zadrzewienia. Obszary o walorach kwalifikujących do uznania za :obszar chronionego krajobrazu”

20.000

Jednorazowo

przed zawarciem aktu notarialnego

Przetarg ustny nieograniczony

4

Działka 15088

Lokal brak

Obręb 3 miasta Płoty, dz. nr 481/1
o pow. 470 m
2

Lokal mieszkalny nr 7

wraz z udziałem częściach wspólnych budynku i gruntu określonym na 0,1324

Brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w studium – zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi.

46.900, w tym: lokal 45.300, udział
w gruncie 1.600

Jednorazowo lub w ratach

Bezprzetargowo na rzecz najemcy

5

25438


Obręb 1 miasta Płoty,

dz. nr 188/1
o pow. 7952 m
2Działka niezabudowana


Brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w studium – zabudowa przemysłowo – składowa, postulowane kierunki przesyłu i odbioru: gaz wariant I, ścieki

120.000

Jednorazowo

przed zawarciem aktu notarialnego

Przetarg ustny nieograniczony

6

4086

Obręb 4 miasta Płoty, dz. nr 263
o pow. 1062 m
2


Działka niezabudowana

Brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w studium – zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi – cześć działki, park – cześć działki, projektowana strefa ochrony konserwatorskiej (K) – cześć działki, postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (1.W-1)

8.100, wartość
1/3 udziału – 2.700

Jednorazowo

przed zawarciem aktu notarialnego

Bezprzetargowo na rzecz współwłaściciela nieruchomości

7

Działki – 18595

Lokalu - brak

Obręb 3 miasta Płoty,

dz. nr 372
o pow. 1282 m
2

Działka zabudowana

Brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w studium – zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi postulowana strefa zabudowy archeologicznej ( W III), projektowana strefa ochrony konserwatorskiej (B)

39.700, w tym: lokal 38.500, udział w gruncie: 1.200 zł

Jednorazowo

lub w ratach

Bezprzetargowo na rzecz najemcy

8

Działki – 16406

Lokalu –30366

Obręb Wicimice,

dz. nr 326/2

o pow. 3217 m2

Lokal użytkowy
w m. Wicimice 16 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu określonym na 0,136

Brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w studium – dwór, zabytki architektury ustanowione lub wnioskowany wpis do rejestru, obszary zieleni zabytkowej chronionej – park, projektowana strefa ochrony konserwatorskiej (K), grunty małożyzne i nieużytki, postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej.

43.900, w tym: lokal użytkowy 41.044, udział w gruncie: 2.856

Jednorazowo

przed zawarciem aktu notarialnego

Przetarg ustny nieograniczony

9

25595

Obręb 2 m. Płoty, dz. nr 59 o ogólnej pow. 9315 m2

Działka zabudowana

Brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w studium – usługi gastronomi, handlu

1008

Do 31 marca

Przedłużenie umowy dzierżawy na okres 1 roku na pisemny wniosek dzierżawcyUwaga!
1. Pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216 a ww. ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów,


b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jest jej spadkobiercą i złoży udokumentowany wniosek w terminie 6 (sześciu tygodni) od dnia wywieszenia niniejszego wykazu w Urzędzie Miejskim w Płotach.


2. W przypadku nieruchomości ujętej w pkt. 9 niniejszego wykazu czynsz dzierżawny może ulec zmianie z dniem wejścia w życie nowego cennika.


3. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Płotach, p. nr 22, tel. (091) 38 51 415 w. 22, e - mail: gospodarkagruntami@ploty.pl


4. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Płotach na okres 6 (sześciu) tygodni, począwszy od dnia 15 lipca 2009 r

Burmistrz Płotów        
mgr inż. Marian Maliński

Płoty, dnia 15 lipca 2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 15-07-2009 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 15-07-2009 14:46