Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXVI/276/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie: zaopiniowania projektu lasów ochronnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Rokita, położonych na terenie gminy Płoty.

 

UCHWAŁA Nr XXVI/276/09

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 6 marca 2009 r.

 

w sprawie: zaopiniowania projektu lasów ochronnych  będących w zarządzie Nadleśnictwa Rokita, położonych na terenie gminy Płoty.

 

            Na  podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r.  Nr 23/220, Nr 62/558, Nr 113/984, Nr 214/1806, Nr 153/1271, z 2003r. .Nr 80/717, Nr 162/1568,  z 2004r. Nr 102/1055, Nr 116, poz.1203, z 2005r. Nr 172/1441, Nr 175/1457, z 2006r. Nr 17/128, Nr 181/1337, z 2007r. Nr 48/327, Nr 138/974, Nr 173/1218, z 2008r. Nr 180/1111 ), art.16 ust.1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz.435 – tekst jednolity,Nr 157/1315, Nr 167/1399, Nr 175/1460 i 1462,z 2006r. Nr 227/1658, Nr 245/1775, z 2007r. Nr 59/405, Nr 64/427, Nr 181/1286, z 2008r. Nr 163/1011, Nr 199/1227) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej ( Dz. U. z 1992r. Nr 67, poz.337),

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1 Opiniuje pozytywnie wniosek o wyrażenie opinii dla planowanej ochrony lasów ochronnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Rokita, położonych na terenie gminy Płoty.

 

 

§ 2 Utworzenie lasów ochronnych jest ważne dla zachowania stanu lasu i ochrony cennych elementów przyrodniczych – zwierząt  i roślin chronionych, ochrony wód i gleby. Lasy te obejmują powierzchnię – 18,26 ha.

Kategoria ochronności i lokalizacja lasów objętych wnioskiem została określona w wykazie sporządzonym przez Nadleśnictwo Rokita, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 28-07-2011 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2011 11:41