Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr VI/66/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Uchwała Nr VI/66/11

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 czerwca 2011 r.

 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679),
 
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
 
§1. Zmniejsza się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 33 864,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
852 85295 2030 33 864,00 - dot. cel. otrz. z bp na real. wł. z. bież. gm. (zw. gmin); (dożywianie)
 
§2. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 30 639,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
758 75814 0970 2 000,00 - wpływy z różnych dochodów; (zwrot gwarancji - boisko tren. - stadion)
852 85213 2010 2 800,00 - dot. cel. otrz. z bp na realiz. z. bieżą. z zakr. adm. rz. oraz in. z. zlec. gm. (zw. gmin) ustawami; (ubezp. zdrowotne)
854 85415 2030 25 839,00 - dot. cel. otrz. z bp na real. wł. z. bież. gm. (zw. gmin); (wyprawka szk.)
 
§3. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 81 246,84 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 4300 4 598,00 - zakup usług pozostałych; (FS Krężel)
600 60016 4210 7 800,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (FS Luciąża)
750 75023 4040 7 149,84 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
750 75075 4210 7 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
750 75095 4410 300,00 - podróże służbowe krajowe
852 85212 4010z 662,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
852 85228 4010z 773,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
852 85295 3110 33 864,00 - świadczenia społeczne; (dożywianie)
900 90095 4010 9 482,09 - wynagrodzenia osobowe pracowników; (roboty publ.)
900 90095 4040 8 917,91 - dodatkowe wynagrodzenie roczne; (roboty publ.)
921 92109 4210 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (FS Wyszobór)
921 92109 4210 200,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (świetlice wiejskie)
 
§4. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 78 021,84 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 4300 7 800,00 - zakup usług pozostałych; (FS Luciąża)
750 75023 4170 7 149,84 - wynagrodzenia bezosobowe;
750 75075 4110 450,00 - składki na ubezpieczenia społeczne;
750 75075 4120 50,00 - składki na Fundusz Pracy;
750 75075 4170 6 500,00 - wynagrodzenia bezosobowe;
750 75095 4170 300,00 - wynagrodzenia bezosobowe;
750 75095 4210 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (FS Wyszobór - impr. integr.)
750 75095 4210 1 898,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (FS Krężel - impr. integr.)
852 85212 4040z 662,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
852 85213 4130z 2 800,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne;
852 85228 4040z 773,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
854 85415 3260 25 839,00 - inne formy pomocy dla uczniów; (wyprawka szk.)
900 90095 4110 17 000,00 - składki na ubezpieczenia społeczne; (roboty publ.)
900 90095 4120 600,00 - składki na Fundusz Pracy; (roboty publ.)
900 90095 4170 500,00 - wynagrodzenia bezosobowe; (roboty publ.)
900 90095 4210 300,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (roboty publ.)
921 92109 4110 200,00 - składki na ubezpieczenia społeczne; (świetlice wiejskie)
921 92109 4210 2 700,00 - zakup materiałów i wyposażenia; (FS Krężel - namiot, stół, krzesła, grill)
926 92601 4300 2 000,00 - zakup usług pozostałych; (naprawa nawierzchni na boisku - stadion)
 
§5. Po zmianach dokonanych w §1-4 nin. uchwały plan budżetu zamyka się dochodami i przychodami w kwocie 31.834.753,34 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 39.015.448,63 PLN. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i wynosi 7.180.695,29 PLN.
 
§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
 
§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
Piotr Jasina 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 25-07-2011 10:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-07-2011
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 25-07-2011 10:05