Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr IV / 45 / 11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Uchwała Nr IV / 45 / 11

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 15 marca 2011 r.

 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675),
 
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
 
§1. Zwiększa się PRZYCHODY budżetu gminy o kwotę: 24 015,06 zł
 
§2. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 189 761,16 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
630 63095 6207 70 045,16 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich;
758 75801 2920 69 716,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa;
758 75814 0970 50 000,00 - wpływy z różnych dochodów.
 
§3. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 17 000,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 4300 17 000,00 - zakup usług pozostałych.
 
§4. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 230 776,22 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
010 01008 4300 4 446,00 - zakup usług pozostałych;
010 01010 6050 113 270,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
010 01095 4210 1 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
010 01095 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych;
600 60014 4300 17 000,00 - zakup usług pozostałych;
630 63095 6057 70 045,16 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
630 63095 6059 24 015,06 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
 
§5. Po zmianach dokonanych w §1 - 4 niniejszej uchwały plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 30.570.504,66 PLN, wydatkami w kwocie 37.890.665,01 PLN. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i wynosi 7.180.695,29 PLN.
 
§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
 
§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 02-06-2011 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 02-06-2011 13:29