Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr IV/ 39/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie : upoważnienia wiceprzewodniczącego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego.

 

UCHWAŁA Nr  IV/ 39/2011

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  15 marca 2011 roku

 

w sprawie : upoważnienia wiceprzewodniczącego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego. 

 

       Na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tekst  jednolity  Dz. U. Nr 142  poz. 1591  z 2001r., zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz.984,  Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Dz. U z 2007 r. Nr 48 poz.327,  Nr 138,   poz. 974, Nr 173 poz.1218; Dz. U.  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 157, poz. 1241;   Dz. U z 2010 r.  Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,  Nr 106, poz. 675) ) oraz § 2 ust. 2  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. Nr 66 poz. 800: zmiany z 2002r. Dz. U. Nr 14 poz. 138; z 2003r. Dz. U. Nr 33 poz. 280) Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

 

§ 1. Do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Płotach upoważnia się Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Władysława Pawelca.

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/148/2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30.03.2004 r. w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego do określania polecenia wyjazdu służbowego.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 02-06-2011 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 02-06-2011 13:00