Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr IV / 33 / 2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie:zaciągnięcia kredytu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania, pn: "Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach - ETAP I - Budowa hali sportowo - widowiskowej".

 

Uchwała Nr IV / 33 / 11

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 15 marca 2011 r.

 

w sprawie:zaciągnięcia kredytu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania, pn: „Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach - ETAP I - Budowa hali sportowo - widowiskowej”.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. c i art. 58, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675)w związku z: art. 89, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726),

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy, w trybie przetargu nieograniczonego, do wysokości 5.869.264, 52 PLN (sł.: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć dwieście sześćdziesiąt cztery 52/100)z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:„Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach - ETAP I - Budowa hali sportowo - widowiskowej”.

§2. Spłata kredytu nastąpi z dochodów budżetu gminy, w latach 2013 - 2022, z dochodów własnych gminy Płoty.

§3. W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z umowy kredytu gmina Płoty wystawi weksel własny niezupełny (in blanco) na sumę określoną w porozumieniu wekslowym.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 02-06-2011 09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 02-06-2011 09:28