Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr IV / 32 / 2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres 12 m-cy od 1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.

 

Uchwała Nr IV / 32 / 11

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 15 marca 2011 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres 12 m-cy od 1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; zm.: Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz.1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578);

 

Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres 12 m-cy, tj. od 1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach.

 

§3. Traci moc Uchwała Nr XLI/ 395 /2010 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres 12 m-cy od 1 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2011 r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 02-06-2011 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 02-06-2011 09:28