Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr IV / 45 / 11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2011-06-02 13:29
dokument Uchwała Nr IV / 44 / 11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie:zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2025 2011-06-02 13:24
dokument Uchwała Nr IV / 43 / 11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Płoty do projektu pn: Budowa infrastruktury teletechnicznej dla Beneficjentów Województwa Zachodniopomorskiego - w celu zapewnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu" realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, Oś priorytetowa 3 - Rozwój społeczeństwa informacyjnego Działanie 3.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 2011-06-02 13:22
dokument UCHWAŁA Nr IV/42/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie:zatwierdzenia Regulaminu korzystania z ogólnodostępnego boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią na terenie Stadionu Miejskiego w Płotach 2011-06-02 13:09
dokument Uchwała Nr IV / 41 / 11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XVI/137/08 Rady Miejskiej w Płotach, z dnia 14 marca 2008 r., w sprawie ustalenia zasad oraz stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących mienie gminy 2011-06-02 13:05
dokument UCHWAŁA Nr IV/40/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie: wprowadzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 ? 2014 2011-06-02 13:03
dokument UCHWAŁA Nr IV/ 39/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie : upoważnienia wiceprzewodniczącego do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego. 2011-06-02 13:00
dokument UCHWAŁA NR IV/38/2011 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kocierz w gminie Płoty. 2011-06-02 12:56
dokument UCHWAŁA Nr IV/ 37/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie:nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2011-06-02 12:45
dokument UCHWAŁA Nr IV/ 36 /2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie:nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2011-06-02 09:33
dokument UCHWAŁA Nr IV/ 35 /2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie:nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2011-06-02 09:32
dokument UCHWAŁA Nr IV/ 34 /2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/290/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie nabycia na rzecz gminy części działki nr 318, położonej w Płotach przy ul. Słonecznej. 2011-06-02 09:31
dokument Uchwała Nr IV / 33 / 2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie:zaciągnięcia kredytu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania, pn: "Budowa regionalnego ośrodka sportowo - rekreacyjnego w Płotach - ETAP I - Budowa hali sportowo - widowiskowej". 2011-06-02 09:28
dokument Uchwała Nr IV / 32 / 2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres 12 m-cy od 1 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r. 2011-06-02 09:28
dokument Uchwała Nr IV / 31 / 2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Płoty środków na 2012 rok stanowiących fundusz sołecki 2011-06-02 09:28