Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Płoty za 2010 rok

Budżet na rok 2010 przyjęty został dnia 16 grudnia 2009 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/358/09 na ogólną kwotę:

 • po stronie dochodów - 22.235.535, 00 zł,
 • po stronie wydatków - 26.921.496, 00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany planu budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy. Dotyczyły one zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu subwencji, dotacji oraz ponadplanowych dochodów. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 31 grudnia 2010 r. wynosi:

 • plan dochodów budżetowych - 25.779.698, 57 zł,
 • wykonanie dochodów budżetowych - 24.897.764, 80 zł, co stanowi 96, 58 %planu,

natomiast:

 • plan wydatków budżetowych - 30.991.174, 69 zł,
 • wykonanie wydatków budżetowych - 30.180.268, 70 zł,co stanowi 97, 38 %planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 6.826.455, 27 zł, co stanowi 22, 62 %wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano 23.353.813, 43 zł, co stanowi 77, 38 %ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 9.543.208, 22 zł,co stanowi 40, 86 %wydatków bieżących.

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe dla:

 • zakładu budżetowego, pn.: Przedszkole Miejskie w Płotach w wysokości 230.000, 00 , plan -  230.000, 00 zł, co stanowi 100, 00 %,
 • samorządowych instytucji kultury, pn.:
  • Miejsko -Gminny Ośrodek kultury w Płotachw wysokości 230.678, 00 zł,plan - 230.678, 00 zł, co stanowi 100, 00 %;
  • Biblioteka Gminy i Miasta w Płotachw wysokości 187.970, 00 zł,plan - 187.970, 00 zł, co stanowi 100, 00 %.

Oprócz dotacji podmiotowych przekazano dotacje celowe dla:

 • powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t. na ogólną kwotę 15.000, 00 zł,plan - 15.000, 00 zł, co stanowi 100, 00 %,
 • Gminy Jodłowa, jako pomoc finansową na zadania bieżące z zakresu usuwania skutków powodzi - remont infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jodłowana ogólną kwotę 5.000, 00 zł, plan - 5.000, 00 zł, co stanowi 100, 00 %,
 • Gminy Bogatynia, jako pomoc finansową na zadania bieżące z zakresu usuwania skutków powodzi - remont placówek oświatowych w Gminie Bogatynia na ogólną kwotę 5.000, 00 zł, plan - 5.000, 00 zł, co stanowi 100, 00 %,

Ponadto z budżetu gminy przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, tj.:

 • Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach na dowóz uczniów niepełnosprawnych z gminy Płoty do ośrodkana ogólną kwotę 17.640, 00 zł,plan - 17.640, 00 zł, co stanowi 100, 00 %,
 • Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach na remont pokrycia dachowego na ogólną kwotę 11.623, 04 zł,plan -  11.623, 04 zł, co stanowi 100, 00 %,
 • Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach na remont kotła centralnego ogrzewania na ogólną kwotę 30.646, 00 zł,plan -  30.646, 00 zł, co stanowi       100, 00 %,
 • prace konserwatorskie wykonywane na obiektach zabytkowych w gminie Płoty na ogólną kwotę 301.849, 00 zł,plan -  303.070, 00 zł, co stanowi 99, 60 %,
 • klubów sportowych działających na terenie gminy na ich bieżącą działalnośćw ogólnej kwocie 250.000, 00 zł,plan -  250.000, 00 zł, co stanowi 100, 00 %,
 • klubów sportowych na działalność sportowo - rekreacyjną na terenie gminyw ogólnej kwocie 2.500, 00 zł,plan -  14.111, 00 zł, co stanowi 17, 72 %.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2010 roku wynosił 7.334.108, 32 zł, co stanowi 29, 46 %uzyskanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty. W ciągu roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 709.782, 36 zł,plus odsetki w wysokości 216.849, 90 zł, tj. razem 926.632, 26 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 r. stan zobowiązań wymagalnych wynosi 0, 00 zł.

Należności jednostek budżetowych na 31 grudnia 2010 r. wynoszą 3.755.196, 24 zł, w tym:

 • należności wymagalne - 2.340.461, 93 zł,
 • środki na rachunkach bankowych - 1.023.894, 53 zł,
 • pozostałe należności - 390.839, 78 zł.

Rozliczenie roczne dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, że zostały wypracowane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości           203.280, 01 zł.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Janowski 31-03-2011 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 31-03-2011 12:35