Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

OBWIESZCZENIE Burmistrza Płotów z dnia 17 marca 2011r. zawiadamia się wszystkie strony w sprawie że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Lisowo-Wyszogóra, gmina Płoty".

 

Nr ROŚiD.6220.5.2011.BK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Płotów

z dnia 17 marca 2011r.

Na podstawie art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1060r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami) oraz zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz.1227 ze zmianami),

zawiadamia się

wszystkie strony w sprawie

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Lisowo-Wyszogóra, gmina Płoty”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Płoty z siedzibą przy Pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72- 310 Płoty.

Burmistrz Płotów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach o uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i warunków realizacji przedsięwzięcia.

W związku z tym informuje się strony postępowania o tym, że:

zgodnie z art.49 kodeksu postępowania administracyjnego uznaje się doręczenie za dokonane ze

skutkiem prawnym po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

      Burmistrz Płotów  

mgr inż. Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 18-03-2011 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 18-03-2011 10:43