Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr III / 30 / 11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Uchwała Nr III / 30 / 11

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 11 lutego 2011 r.

 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675),
 
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
 
§1. Zwiększa się PRZYCHODY budżetu gminy o kwotę: 615 450,00 zł
 
§2. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 1 725 676,09 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 6207 1 688 676,09 - dot. cel. w ram. progr. fin. z udz. śr. europ. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.;
754 75412 6300 20 000,00 - wpł. z tyt. pom. fin. udziel. między jst na dofin. wł. zadań inw. i zak. inw.;
600 60014 2320 17 000,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst;
 
§3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 2 345 326,09 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 4300 17 000,00 - zakup usług pozostałych;
600 60016 6050 63 450,00 - wyd. inw. jedn. budżet.;
600 60016 6057 1 688 676,09 - wyd. inw. jedn. budżet.;
600 60016 6059 500 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet.;
750 75095 4210 4 200,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
754 75412 6060 20 000,00 - wyd. na zak. inwest, jedn. budżet.;
921 92601 6050 52 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet.;
 
§4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 4 200,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
921 92109 4210 4 200,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
 
§5. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2011 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§6. Po zmianach dokonanych w §1 - 4 niniejszej uchwały plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 30.380.743,50 PLN, wydatkami w kwocie 37.676.888,79 PLN. Deficyt budżetu gminy wzrasta i po zmianach wynosi 7.296.145,29 PLN.
 
§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
 
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-03-2011 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2011 13:57