Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr III / 29 / 11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie:zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2025

 

Uchwała Nr III / 29 / 11

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 11 lutego 2011 r.

 

w sprawie:zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2025

 

            Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726)

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1.W uchwale Nr II/10/10 Rady Miejskiej w Płotach, z dnia 30 grudnia 2010 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2011 - 2025 wprowadza się następujące zmiany:

 • załącznik Nr 1:
 • poz. 1 b:
  1. rok 2011- kwotę dochodów majątkowych w wysokości - 6.637.937,41 PLN zastępuje się kwotą - 8.346.613,50 PLN (zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.708.676,09 PLN);
 • poz. 4:
  1. rok 2011- wprowadza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości - 115.450,00 PLN;
 • poz. 10:
  1. rok 2011- kwotę wydatków majątkowych w wysokości - 13.318.632,70 PLN zastępuje się kwotą - 15.642.758,79 PLN (zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.324.126,09 PLN);
 • poz. 11:
  1. rok 2011- kwotę przychodów w wysokości - 7.518.311,34 PLN zastępuje się kwotą - 8.018.311,34 PLN (zwiększenie przychodów o kwotę 500.000,00 PLN);
  2. rok 2012- kwotę przychodów w wysokości - 7.172.495,75 PLN zastępuje się kwotą - 3.572.495,75 PLN (zmniejszenie przychodów o kwotę 3.600.000,00 PLN);
  3. rok 2013- kwotę przychodów w wysokości - 2.300.000,00 PLN zastępuje się kwotą - 700.000,00 PLN (zmniejszenie przychodów o kwotę 1.600.000,00 PLN);

 

 • poz. 13:
  1. rok 2011- kwotę długu w wysokości - 12.274.698,72 PLN zastępuje się kwotą - 14.514.847,53 PLN (zwiększenie kwoty długu o 2.240.148,81 PLN);
 • załącznik Nr 3- rok 2011:
 • poz. I.1.a:
  1. zwiększa się wydatki majątkowena zadanie inwestycyjne pn.: Budowa ul. Bajkowej i uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową w infrastrukturę techniczną o kwotę 63.450,00 PLN;
  2. wprowadza sięzadanie inwestycyjne pn.: Budowa ul. Łukasiewicza, Curie - Skłodowskiej i Piaskowej w Płotach, jako realizacja I E. Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w gm. Płoty - wydatki majątkowe 2.188.676,09 PLN;
 • poz. I.1.c:
  1. wprowadza sięzadanie inwestycyjne pn.: Zakup aparatów powietrznych dla OSP Płoty - wydatki majątkowe 20.000,00 PLN;
  2. zwiększa się wydatki majątkowena zadanie inwestycyjne pn.: Budowa Regionalnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Płotach - ETAP II Z. Nr 1 - Budowa boiska treningowego do piłki nożnejo kwotę 52.000,00 PLN.

 

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-03-2011 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2011 13:51