Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr III / 27 / 11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie: wyrażenia woli na realizację przez Gminę Płoty przedsięwzięcia polegającego na utrzymaniu czystości dróg powiatowych na terenie miasta Płoty, wraz z zimowym utrzymaniem, w roku 2011

 

Uchwała Nr III / 27 / 11

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 11 lutego 2011 r.

 

w sprawie: wyrażenia woli na realizację przez Gminę Płoty przedsięwzięcia polegającego na utrzymaniu czystości dróg powiatowych na terenie miasta Płoty, wraz z zimowym utrzymaniem, w roku 2011

 

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675) oraz na podstawie Uchwały Nr SP/11 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 26-01-2011 r.

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się wolę realizacji przez Gminę Płoty przedsięwzięcia polegającego na utrzymaniu czystości dróg powiatowych, na terenie miasta Płoty, wraz z zimowym utrzymaniem w roku 2011.

 

§2. Środki finansowe na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w §1, pochodzić będą z Powiatu Gryfickiego w formie dotacji.

 

§3. W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w §1, Zarząd Powiatu w Gryficach i Burmistrz Płotów zawrą stosowne porozumienie określające wysokość kosztów oraz zakres zadań.

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-03-2011 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2011 13:45