Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr III /21/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości.

 

UCHWAŁA Nr III /21/11

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 11 lutego 2011 r.

 

w sprawie: zniesienia współwłasności nieruchomości.

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U  z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U.z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 210 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,Dz.U z 1976 r. Nr 19, poz. 122, Dz.U z 1982 r. Nr 11 poz. 81, Nr 19, poz. 147, Nr 30, poz. 210; Dz.U z 1984 r. Nr 45, poz. 242; Dz.U z 1985 r. Nr 22, poz. 99; Dz.U. z 1989 r. Nr 3, poz. 11, Nr 33, poz. 175; Dz.U z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321, Nr 79, poz. 464; Dz.U z 1991 r. Nr 107, poz. 464, Nr 115, poz. 496; Dz.U z 1993 r. Nr 17, poz. 78; Dz.U. 1994 r. 27, poz. 96, Nr 105, poz. 509, Nr 85, poz. 388, Dz.U. z 1995 r. Nr 83, poz. 417, Nr 141, poz. 692; Dz. U z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646, Nr 149, poz. 703; Dz.U. z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751; Dz.U z 1997 r. Nr 117, poz. 751; Dz.U z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 758; Dz.U z 1999 r. Nr 52, poz. 532; Dz.U z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983, Nr 114, poz. 1191; Dz.U.z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450, Nr 145, poz. 1638; Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450; Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1176; Dz.U. z 2003 r. Nr 49, poz.408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592, Nr 124, poz. 1151; Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz.959, Nr 162, poz. 1682, Nr 172, poz. 1804, Nr 281, poz. 2783; Dz.U z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz.1316, Nr 172, poz. 1438; Dz.U. z 2006 r. Nr 133, poz. 935, Nr 164, poz. 1166; Dz.U. z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557, Nr 181, poz. 1287; Dz.U. 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz.1012, Nr 220, poz.1425 i 1431, Nr 228, poz. 1506; Dz.U. z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662; Dz.U. 2010 r. Nr 40, poz. 222, Nr 155, poz. 1037) RadaMiejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Postanawia się znieść współwłasność dla działki nr 90, położonej w obrębie Gostyń Łobeski, gm. Płoty, poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie ż dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina          

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-03-2011 12:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2011 12:52