Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr I / 9 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIII/409/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2010 r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania, pn: "Budowa ul. Bajkowej i uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową w infrastrukturę techniczną". 2011-01-31 08:57
dokument Uchwała Nr I / 8 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2010 r. 2011-01-31 08:54
dokument UCHWAŁA Nr I /7/ 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2011 2011-01-31 08:42
dokument Uchwała Nr I / 6 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Płoty z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011" 2011-01-31 08:37
dokument Uchwała Nr I / 5 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego Gminy Płoty, określonego w art. 27 ust. 1 ustawy o sporcie, w postaci tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2011-01-31 08:33
dokument UCHWAŁA Nr I/4/2010 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania do składów Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach. 2011-01-31 08:30
dokument UCHWAŁA Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Płotach 2011-01-31 08:25
dokument UCHWAŁA Nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru V-ce Przewodniczących Rady. 2011-01-31 08:22
dokument UCHWAŁA Nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady. 2011-01-31 08:19