Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE Nr 100/2011 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 31.12.2011 r. Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398) zarządza się, co następuje: 2016-04-15 12:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 99/2011 Burmistrza Płotów z dnia 27 grudnia 2011 roku. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadania pn: Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Płoty do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach. 2011-12-28 13:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 98/2011 Burmistrza Płotów z dnia 27 grudnia 2011 roku. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2012 r. w drodze zlecenia. 2011-12-28 13:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 95/2011 Burmistrza Płotów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2011-12-08 11:42
dokument Zarządzenie Nr 94/2011 Burmistrza Płotów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2012-01-13 11:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 93/11 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. ?Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Płoty do Ośrodka Rehabilitacyjno ? Edukacyjno- Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4. 2011-12-01 13:34
dokument ZARZĄDZENIE Nr 92/11 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2012 r. w drodze zlecenia. 2011-12-01 13:37
dokument Zarządzenie Nr 91 /2011 Burmistrza Płotów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok". 2011-11-21 14:08
dokument ZARZĄDZENIE Nr 90 /2011 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia z 17 listopada 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2011-12-28 12:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 88/2011 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie upoważnienia Pani Grażyny Kasprzak - kierownika referatu podatkowego Urzędu Miejskiego w Płotach do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza 2011-11-21 14:14
dokument Zarządzenie nr 87/2011 Burmistrza Płotów z dnia 16 listopada 2011 r. sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2011-11-16 08:33
dokument Zarządzenie nr 86/2011 Burmistrza płotów z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-11-16 08:31
dokument Zarządzenie Nr 85/2011 Burmistrza Płotów z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie; ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-11-16 08:29
dokument Zarządzenie Nr 84/2011 Burmistrza Płotów z dnia 14 listopad 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2012-01-13 11:29
dokument Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Płotów z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie; nadanai numeracji porządkowej dla nieruchomości połoóżnych w obrębie 4 m. Płoty przy ul. Podgórnej. 2011-11-10 09:43
dokument Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Płotów z dnia 07 listopada 2011 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej dla nieruchomosci położónej w m. Wilczyniec 2011-11-07 10:14
dokument Zarządzenie nr 80/2011 Burmistrza Płotów z dnia 07 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawki podstawowej czynszu w lokalach mieszkalnych i lokalach socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 2011-11-21 14:08
dokument Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Płotów z dnia 02 listopada 2011 r. w sprawie; powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych 2011-11-03 13:50
dokument Zarządzenie Nr 78/2011 Burmistrza Płotów z dnia 31 październik 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2012-01-13 11:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 77 /2011 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia z 26 października 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2011-12-28 12:12
dokument ZARZĄDZENIE Nr 76 /2011 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia z 06 października 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2011-12-28 12:10
dokument Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Płotów z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2012-01-13 11:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 73/2011 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia z 23 września 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2011-12-28 12:31
dokument Zarządzenie nr 72/2011 Burmistrza Płotów z dnia 23 września 2011 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej dla nieruchomości położonej w obrębie Makowiska, gm. Płoty 2011-09-23 09:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 71/2011 Burmistrza Płotów z dnia 19 września 2011. w sprawiepowołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011-09-21 14:08
dokument Zarządzenie nr 68a/2011 Burmistrza Płotów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych. 2011-10-19 14:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/2011 Burmistrza Płotów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Płoty miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 2011-09-20 07:50
dokument Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Płotów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2012-01-13 11:27
dokument ZARZĄDZENIE Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 06 września 2011r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. 2011-09-08 12:57
dokument Zarządzenie nr 64/2011 Burmistrza Płotów z dnia 06 września 2011 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej 2011-09-06 14:10
dokument Zarządzenie nr 63/2011 Burmistrza Płotów z dnia 06 września 2011 r. w sprawie; wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2011-09-06 13:22
dokument Zarządzenie nr 62/2011 Burmistrza Płotów z dnia 06 września 2011 r. w spr. wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2011-09-06 13:20
dokument Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Płotów z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2012-01-13 11:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/2011 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie : zasady powoływania Płotowskiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu 2011-08-30 09:29
dokument Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Płotów z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2012-01-13 11:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 56A/2011 Burmistrza Płotów z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego. 2012-07-17 12:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 55/2011 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia z 26 lipca 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2011-12-28 12:24
dokument ZARZĄDZENIE Nr 54/2011 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia z 25 lipca 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2011-12-28 12:17
dokument Zarządzenie nr 52/2011 Burmistrza Płotów z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej dla nieruchomości położónej w obrębie 3 miasta Płoty przy ul. Jedności Narodowej. 2011-07-19 10:12
dokument Zarządzenie nr 51/2011 Burmistrza Płotów z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie: nadania nr. porządkowych dla nieruchomości położonych w obrębie 2 m.Płoty przy ul. Koszalińskiej. 2011-07-18 11:12
dokument Zarządzenie nr 50/2011 Burmistrza Płotów z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej dla nieruchomości położonej w obrębie Karczewie, gm. Płoty 2011-07-14 12:27
dokument Zarządzenie nr 49/2011 Burmistrza Płotów z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiacych własność Gminy Płoty 2011-07-14 08:16
dokument Zarządzenie nr 48/2011 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanych działek położonych w obrębie 4 m.Płoty 2011-07-12 14:34
dokument Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Płotów z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2012-01-13 11:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 47b/2011 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia z 06 lipca 2011 r. w sprawie: powołania biegłego. 2011-12-28 12:27
dokument ARZĄDZENIE Nr 47a/2011 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia z 06 lipca 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2011-12-28 12:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 46/2011 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia z 30 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2011-12-28 12:23
dokument Zarządzenie Nr 45/2011 Burmistrza Płotów z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej dla nieruchomości położónej w obrębie Słudwia, gm. Płoty. 2011-06-27 09:26
dokument Zarządzenie nr 44/2011 Burmistrza Płotów z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 2011-06-20 11:55
dokument Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Płotów z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2012-01-13 11:25
dokument Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Płotów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2012-01-13 11:25
dokument Zarządzenie nr 39/2011 Burmistrza Płotów z dnia 23 maja 2011 r. w spr. powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiacych własność Gminy Płoty. 2011-05-23 12:16
dokument ZARZĄDZENIE Nr 38/2011 Burmistrza Płotów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej dla nieruchomości położonych w obrębie Potuliniec, gm. Płoty. 2011-05-20 12:36
dokument Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Płotów z dnia 13 maja 2011 r.w sprawie: ustalenia stawek za najem gminnych obiektów sportowych. 2011-05-13 12:44
dokument Zarządzenie Nr 36/2011 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego. 2011-05-11 13:59
dokument Zarządzenie Nr 35/2011 Burmistrza Płotów z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-05-11 12:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 Burmistrza Płotów w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki nr 188/4 położonej w obrębie Wyszobór, gm. Płoty. 2011-05-10 14:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 33/2011 Burmistrza Płotów z dnia 05 maja 2011 r. w spr. nadania numeracji porządkowej. 2011-05-09 08:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 Burmistrza Płotów z dnia 05 maja 2011 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej dla nieruchomości położonych w obrębie3 m. Płoty przy ul. Adama Mickiewicza. 2011-05-09 08:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 31/2011 Burmistrza Płotów z dnia 05 maja 2011 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej dla nieruchomości położonych w obrębie3 m. Płoty przy ul. Wąskiej. 2011-05-05 12:55
dokument Zarządzenie nr 27/2011 z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnej. 2011-04-15 11:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 26/2011 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie: powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego. 2011-04-18 11:01
dokument Zarządzenie nr 25/2011 z dnia 04 kwietnia 2011 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2011-04-04 09:13
dokument Zarządzenie Nr 24B/2011 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2012-01-13 11:22
dokument Zarządzenie Nr 24A/2011 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2012-01-13 11:20
dokument Zarządzenie Nr 24/2011 Burmistrza Płotów z dnia 01 kwietnia 2011 r. w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki nr 198 położonej w obrębie 4 m. Płoty przy ul. Marie Skłodowskiej ?Curie 14. 2011-04-01 13:16
dokument Zarządzenie nr 22/2011 Burmistrza Płotów z dnia 21 marca 2011 r. w sprtawie powołąnia komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych 2011-03-21 08:36
dokument Zarządzenie nr 21/2011 z dnia 18 marca 2011 r. Burmistrza Płotów w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnej 2011-03-18 09:18
dokument Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Płotów z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2011-02-25 08:23
dokument Zarządzenie Nr 15/ 2011 Burmistrza Płotów z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-02-25 08:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 14/2011 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia z 21 lutego 2011 r. w sprawie: powołania biegłego. 2011-12-28 12:18
dokument Zarządzenie nr 13/ 2011 Burmistrza Płotów z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2011-02-22 08:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 12/2011 BURMISTRZA Płotów z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej 2011-02-14 09:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 11/2011 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia z 08 lutego 2011 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2011-12-28 12:14
dokument Zarządzenie Burmistrza Płotów nr 10/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnych 2011-02-01 12:38
dokument Zarządzenie nr 8/2011 w sprawei powołania komisji przetargowej na zbycie nieruchomości gminnej 2012-01-13 11:18
dokument Zarządzenie Nr 7A/2011 Burmistrza Płotów z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 52A/2010 Burmistrza Płotów z dnia 18 czerwca 2010r. 2012-01-13 11:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 5/2011 Burmistrza Płotów z dnia 03 stycznia 2011 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej dla nieruchomości położonej w obrębie Makowice, gm. Płoty na działce o nr. geodezyjnym 91. 2011-01-03 11:23
dokument Zarządzenie Nr 4/ 2011 Burmistrza Płotów z dnia 03 stycznia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. 2011-01-03 11:21
dokument Zarządzenie Nr 3/ 2011 Burmistrza Płotów z dnia 03 stycznia 2011 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. 2011-01-03 11:20
dokument Zarządzenie Nr 2/ 2011 Burmistrza Płotów z dnia 03 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-01-03 11:17
dokument Zarządzenie nr 1/ 2011 Burmistrza Płotów z dnia 03 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargopwej na zbycie nieruchomosci gminnych. 2011-01-03 11:15