Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLVIII/487/10 w sprawie: umowy o współdziałaniu w zagospodarowaniu mienia stanowiącego własność gminy Płoty.

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 487 /10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 11 listopada 2010 r.

 

W sprawie: umowy o współdziałaniu w zagospodarowaniu mienia stanowiącego własność gminy Płoty.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U.
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U.z 2009 r. Nr 52, poz. 420,
Nr 157, poz. 157, poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miejska w Płotach uchwala,
co następuje:

 

 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 10. lat (słownie: dziesięciu lat) z „EKO-TRAK" Sp. j. Krystyna Miszczyszyn & Zenon Miszczyszyn umowy o współdziałaniu w zagospodarowaniu mienia stanowiącego własność gminy Płoty, w skład którego wchodzi zabudowana działka Nr 111/11 o ogólnej pow. 19.441 m2 położona
w obrębie Słudwia, gm. Płoty.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina       

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Podhorodecki 02-12-2010 10:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Podhorodecki 02-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Podhorodecki 02-12-2010 10:04