Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLVIII/485/10 w sprawie: przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie.

UCHWAŁA NR XLVIII/ 485 / 2010

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 11 listopada 2010 roku.

 

 

w sprawie: przyjęcia zmiany statutu Celowego Związku Gmin R – XXI z siedzibą w Nowogardzie.

 

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U.
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U.z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 157, poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675)
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Przyjmuje się zmianę statutu Celowego Związku Gmin R – XXI w Nowogardzie w ten sposób, że:

  1. W § 8 ust. 2 pkt. 1 statutu Celowego Związku Gmin R – XXI w Nowogardzie po wyrazach: „przewodniczącego Zarządu” i po przecinku dodaje: „ w przypadku pracy pozostałych członków Zarządu bez pobierania wynagrodzenia, ustalanie z jakich uprawnień mogą korzystać.”

  2. W § 11 statutu po ust. 4 dodaje ust. 5 i 6 w następującym brzmieniu: „ 5. Przewodniczący Zarządu organizuje prace Zarządu Związku i kieruje bieżącymi sprawami Związku.

    6. Przewodniczący Zarządu wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Celowym Związku Gmin R – XXI w Nowogardzie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Związku, w tym przedsiębiorstw i zakładów, za wyjątkiem zatrudnienia i zwalniania kierowników jednostek organizacyjnych Związku.”

     

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina         

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Podhorodecki 02-12-2010 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Podhorodecki 02-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Podhorodecki 02-12-2010 10:00