Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLVIII/482/10 w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XLVIII / 482 / 10
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 11 listopada 2010 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675),
 
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
 
 
§1. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 218 591,63 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60014 2320 158 600,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst;
756 75616 0430 335,00 - wpłaty z opłaty targowej;
852 85213 2010 1 100,00 - dotacje celowe otrzymane z b. p. na realiz. zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
852 85213 2030 1 070,00 - dotacje celowe otrzymane z b. p. na realiz.wł. zad. bież. gmin;
852 85214 2030 22 143,00 - dotacje celowe otrzymane z b. p. na realiz.wł. zad. bież. gmin;
852 85228 0830 3 500,00 - wpływ z usług;
852 85228 2010 11 000,00 - dotacje celowe otrzymane z b. p. na realiz. zad. bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
900 90019 2320 9 000,00 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jst;
900 90095 0690 11 843,63 - wpływy z różnych opłat;
 
§2. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 57 110,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 6050 25 110,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
801 80101 4010 5 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników;
801 80110 4110 11 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne;
801 80195 4210 16 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
 
§3. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 275 701,63 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60014 6050 158 600,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
600 60016 6050 25 110,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
710 71002 4170 4 000,00 - wynagrodzenie bezosobowe;
750 75095 4300 4 000,00 - zakup usług pozostałych;
756 75647 4100 6 000,00 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne;
756 75647 4300 100,00 - zakup usług pozostałych;
756 75647 4610 4 000,00 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
801 80101 4210 5 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
852 85213 3110 2 170,00 - świadczenia społeczne;
852 85214 3110 22 143,00 - świadczenia społeczne;
852 85228 4330 11 000,00 - zakup usług przez jst od innych jst;
854 85401 3020 700,00 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
854 85401 4010 9 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników;
854 85401 4110 1 100,00 - składki na ubezpieczenie społeczne;
854 85401 4120 200,00 - składki na Fundusz Pracy;
900 90019 4210 9 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
900 90095 4440 11 578,63 - odpis na ZFŚS;
921 92116 2480 2 000,00 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury;
 
§4. Zmieniają się załączniki Nr 7 i 8 do Uchwały Budżetowej na 2010 r. stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
 
§5. Po zmianach dokonanych w §1, 2 i 3 niniejszej uchwały plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 28.401.921,90 zł, wydatkami w kwocie 34.113.398,02 zł. Deficyt budżetu gminy ulega zmniejszeniu i po zmianach wynosi 5.711.476,12 zł.
 
§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
 
§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Podhorodecki 02-12-2010 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Podhorodecki 02-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Podhorodecki 02-12-2010 10:04