Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLVII/467/10 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego


UCHWAŁA Nr XLVII /467/ 10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 października 2010r.

 

w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337 z 2007r.Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111,Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 136 poz. 969, Nr 191 poz.1412, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1825; z 2007r. Nr 109 poz.747, z 2008 Nr 116 poz.730, Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620),

Rada Miejska w Płotach zarządza co następuje:

 

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. (M.P. Nr 76 poz.960) z kwoty 37,64 zł za 1 dt do kwoty 35,00 zł za 1 dt.

 

 

 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/224/2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierz się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina       

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patryk Podhorodecki 10-11-2010 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Patryk Podhorodecki 10-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Patryk Podhorodecki 10-11-2010 13:00