Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLVII/481/10 w sprawie: rozpatrzenia skargi na Burmistrza Płotów. 2010-11-10 13:42
dokument Uchwała Nr XLVII/480/10 w sprawie: udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach, na dofinansowanie zakupu pompy z pływakiem do wody brudnej 2010-11-10 13:38
dokument Uchwała Nr XLVII/469/10 w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-11-10 13:36
dokument Uchwała Nr XLVII/478/10 w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego udziału Gminy Płoty określonego na 4325/10000 w nieruchomości nr 74/2, położonej w m. Potuliniec. 2010-11-10 13:18
dokument Uchwała Nr XLVII/477/10 W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych. 2010-11-10 13:09
dokument Uchwała Nr XLVII/476/10 w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych. 2010-11-10 13:08
dokument Uchwała Nr XLVII/475/10 W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych. 2010-11-10 13:07
dokument Uchwała Nr XLVII/474/10 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. 2010-11-10 13:07
dokument Uchwała Nr XLVII/473/10 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2010-11-10 13:06
dokument Uchwała Nr XLVII/472/10 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2010-11-10 13:05
dokument Uchwała Nr XLVII/471/10 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2010-11-10 13:03
dokument Uchwała Nr XLVII/470/10 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2010-11-10 13:02
dokument Uchwała Nr XLVII/469/10 w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2010-11-10 13:01
dokument Uchwała Nr XLVII/468/10 w sprawie: przekształcenia Przedszkola Miejskiego w Płotach, będącego zakładem budżetowym, w jednostkę budżetową 2010-11-10 13:01
dokument Uchwała Nr XLVII/467/10 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 2010-11-10 13:00
dokument Uchwała Nr XLVII/466/10 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2010-11-10 13:00
dokument Uchwała Nr XLVII/465/10 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2010-11-10 13:00