Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 98/2009 Burmistrza Płotów z dnia 31 grudnia 2009r. 2010-12-03 10:47
dokument Zarządzenie Nr 97/09 Burmistrza Płotów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-03-02 09:02
dokument Zarządzenie Nr 96/ 09 Burmistrza Płotów z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek. 2010-03-02 08:46
dokument Zarządzenie Nr 95/ 09 Burmistrza Płotów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2010. 2010-03-02 08:48
dokument Zarządzenie nr 94/2009 Burmistrza Płotów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizacje zadania pn. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Płoty do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach 2010-12-03 10:46
dokument Zarządzenie Nr 93/2009 Burmistrza Płotów z dnia 23.12.2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2010 r. w drodze zlecenia. 2010-11-23 08:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/09 Burmistrza Płotów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-03-02 08:59
dokument Zarządzenie nr 91/2009 Burmistrza Płotów z dnia 18 grudnia 2009r. 2010-12-03 10:45
dokument Zarządzenie nr 90/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości 2009-12-15 10:33
dokument Zarządzenie nr 89/2009 Burmistrza Płotów z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie: powołania komisji konkursowej oraz oceny złożonych wniosków 2010-12-03 10:44
dokument Zarządzenie nr 88a/2009 Burmistrza Płotów z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 88/2009 z dnia 7 grudnia 2009r. 2010-12-03 10:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 88/2009 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2010-03-01 10:21
dokument Zarządzenie nr 87d/2009 Burmistrza Płotów z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych 2010-12-03 10:41
dokument Zarządzenie nr 87c/2009 Burmistrza Płotów z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych 2010-12-03 10:40
dokument Zarządzenie nr 87b/2009 Burmistrza Płotów z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie: upoważnienia do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych 2010-12-03 10:39
dokument Zarządzenie nr 87a/2009 Burmistrza Płotów z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie: upoważnienie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2010-12-03 10:38
dokument Zarządzenie Nr 87/2009 Burmistrza Płotów z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie: upoważnienia dla pani Magdaleny Walukiewicz - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach do prowadzenia postępowań w sprawie funduszu alimentacyjnego 2010-03-03 09:05
dokument Zarządzenie Nr 86/2009 Burmistrza Płotów z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie: upoważnienia dla pani Magdaleny Walukiewicz - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia rodzinne 2010-03-03 09:06
dokument Zarządzenie Nr 85/2009 Burmistrza Płotów z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie: upoważnienia dla pani Magdaleny Walukiewicz - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach do wydawania decyzji administracyjnych 2010-03-03 09:08
dokument Zarządzenie Nr 84/2009 Burmistrza Płotów z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie: pełnomocnictwa dla kierownika gminnej jednostki organizacyjnej 2010-03-03 09:11
dokument Zarządzenie nr 83/2009 Burmistrza Płotów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-12-03 10:37
dokument Zarządzenie nr 82/2009 Burmistrza Płotów z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie: określenie składu Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego 2010-12-03 10:36
dokument ZARZĄDZENIE BURMISTRZA PŁOTÓW Nr 81/2009 z dnia 30.11.2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2010 r. w drodze zlecenia. 2009-12-10 09:08
dokument Zarządzenie Nr 80/2009 Burmistrza Płotów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2009-11-27 11:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 79/2009 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2010-03-01 10:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 78A/2009 Burmistrza Płotów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Płoty do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach. 2012-07-17 12:34
dokument Zarządzenie Nr 78/2009 Burmistrza Płotów z dnia 19 listopada 2009 r. W sprawie: oddania w wieczyste użytkowanie udziału Gminy Płoty i sprostowania części wspólnych w nieruchomości położonej w obrębie 3 miasta Płoty przy ul. Dworcowej 5 na działce o nr. geodezyjnym 427/2 o ogólnej pow. 861 m2 2009-11-19 14:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/2009 BURMISTRZA PŁOTÓW Z DNIA 13 listopada 2009r. W sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej, w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Płotach. 2010-04-08 15:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 77a/2009 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 75a/2009 z dnia 30 października 2009 r. 2010-03-01 10:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 77b/2009 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 75b/2009 z dnia 05 listopada 2009 r. 2010-03-01 10:24
dokument Zarządzenie nr 76/2009 Burmistrza Płotów z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: powołania dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach 2010-12-03 10:34
dokument Zarządzenie nr 75c/2009 Burmistrza Płotów z dnia 30 października 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-12-03 10:33
dokument ZARZĄDZENIE Nr 75a/2009 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia 03 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 74/2009 z dnia 30 października 2009 r. 2010-03-01 10:28
dokument ZARZĄDZENIE Nr 75b/2009 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 74/2009 z dnia 30 października 2009 r. 2010-03-01 10:27
dokument Zarządzenie Burmistrza Płotów nr 75/2009 z dnia 02 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2009-11-02 14:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 74/2009 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia 30 października 2009 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2010-03-01 10:29
dokument Zarządzenie nr 73/2009 Burmistrza Płotów z dnia 23 października 2009r. w sprawie: połania Komsji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiko Aplikant Straży Miejskiej przy Urzędzie Miejskim w Płotach 2010-12-03 10:32
dokument ZARZĄDZENIE Nr 72/2009 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia 22 października 2009 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2010-03-01 10:31
dokument Zarządzenie nr 71a/09 Burmistrza Płotów z dnia 21 października 2009r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Płoty 2010-12-03 10:30
dokument Zarządzenie Nr 71 /2009 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia 21 października 2009 r. w spr. powołania komisji przetargowej 2009-10-21 10:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 70/2009 BURMISTRZA Płotów z dnia 21 października 2009 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2010-02-25 09:15
dokument Zarządzenie nr 69/2009 Burmistrza Płotów z dnia 16 października 2009r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 64 Burmistrza Płotów z dnia 31.12.2006r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz określenia jej kompetencji 2010-12-03 10:20
dokument Zarządzenie nr 68/2009 Burmistrza Płotów z dnia 7 października 2009r. w sprawie: organizacji szkolenia obronnego dla pracowników stalych Urzędu Miejskiego w Płotach w zakresie I pomocy przedlekarskiej 2010-12-03 10:18
dokument Zarządzenie Nr 67/2009 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia 06 października 2009 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej dla nieruchomości położonej w obrębie 3 m. Płoty, przy ul. Sienkiewicza 2009-10-07 14:32
dokument Zarządzenie Nr 66/2009 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia 06 października 2009 r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej dla nieruchomości położonej w obrębie 3 m. Płoty, przy ul. Sienkiewicza 2009-10-07 14:25
dokument Zarządzenie Nr 65/2009 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia 02 października 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 2009-10-02 11:05
dokument Zarządzenie nr 64/09 Burmistrza Płotów z dnia 30 września 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-12-03 10:12
dokument Zarządzenie nr 63/09 Burmistrza Płotów z dnia 29 września 2009r. w sprawie: nadania numeracji porzadkowej dla nieruchomości położonych w m. Makowiska, gm. Płoty 2010-12-03 10:11
dokument Zarządzenie nr 62/09 Burmistrza Płotów z dnia 25 września 2009r. w sprawie: nadania numeracji porzadkowej dla nieruchomości położonych w m. Wilczyniec, gm. Płoty 2010-12-03 10:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/09 Burmistrza Płotów z dnia 23 września 2009 r. w sprawie: zasad redagowania, przygotowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta 2010-03-01 11:41
dokument ZARZĄDZENIE Nr 61a/2009 B U R M I S T R Z A Płotów z dnia 24 września 2009 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2010-03-01 10:32
dokument Zarządzenie Nr 60a/2009 Burmistrza Płotów z dnia 21 września 2009r. w sprawie: nadania numeracji porządkowej dla nieruchomości położonej w obrębie 4m. Płoty przy ul. Łukasiewicza 2010-12-01 12:31
dokument ZARZADZENIE Nr 60/2009 Burmistrza Płotów z dnia 24 września 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2010-03-01 10:34
dokument Zarządzenie nr 59 / 2009 Burmistrza Płotów z dnia 15 września 2009 r. 2009-09-15 14:38
dokument Zarządzenie nr 58/2009 Burmistrza Płotów z dnia 11 września 2009r. 2010-12-03 11:02
dokument Zarządzenie Nr 57/2009 Burmistrza Płotów z dnia 11 września 2009r. w sprawie: opracowania gminnego planu ewakuacji (przejęcia) ludności, zwierząt i mienia. 2010-12-01 12:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 56B/2009 Burmistrza Płotów z dnia 7 września 2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Płoty. 2012-07-17 12:33
dokument Zarządzenie nr 56/2009 Burmistrza Płotów z dnia 7 września 2009r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach 2010-12-03 11:01
dokument Zarządzenie Nr 56a/2009 Burmistrza Płotów z dnia 7 września 2009r. w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanych działek nr 142/1 i 142/3 o łącznej powierzchni 2692m2, położonych w obrębie 3m. Płoty przy ul. Grunwaldziej 1 i 1D 2010-12-01 12:28
dokument Zarządzenie Nr 55/2009 Burmistrza Płotów z dnia 7 września 2009r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach 2010-12-01 12:25
dokument Zarządzenie Nr 54a/2009 Burmistrza Płotów z dnia 23 września 2009r. w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanych działek nr 147 i 153 położonych w obrębie 3m. Płoty przy ul. Kolejowej o KW 20094. 2010-12-01 12:24
dokument Zarządzenie Nr 54/2009 Burmistrza Płotów z dnia 03 września 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i dzierżawy. 2012-08-10 11:33
dokument Zarządzenie Nr 53e/2009 Burmistrza Płotów z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-12-01 12:22
dokument Zarządzenie Nr 53/2009 Burmistrza Płotów z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej przy Urzędzie Miejskim w Płotach. 2010-12-01 12:19
dokument Zarządzenie Nr 53a/2009 Burmistrza Płotów z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie: powołania Komisji inwentaryzacyjnej, w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej środków trwałych i środków trwałych w używaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Płotach, za które odpowiedzialność materialną ponosi pani Pliszczak Regina. 2010-12-01 12:32
dokument Zarządzenie Nr 53d/2009 Burmistrza Płotów z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie: upoważnienia dla pani Magdaleny Walukiewicz - p.o. kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach do prowadzenia postępowań w sprawie funduszu alimentacyjnego 2010-03-03 09:18
dokument Zarządzenie Nr 53b/2009 Burmistrza Płotów z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie: upoważnienia dla pani Magdaleny Walukiewicz - p.o. kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia rodzinne 2010-12-03 10:16
dokument Zarządzenie Nr 53c/2009 Burmistrza Płotów z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie: upoważnienia dla pani Magdaleny Walukiewicz - p.o. kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach do wydawania decyzji administracyjnych 2010-12-03 10:16
dokument Zarządzenie Nr 52a/2009 Burmistrza Płotów z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie: rezygnacji z prawa pierowkupu niezabudowanych działek nr 177, 178 i 179 o łącznej powierzchni 1900m2 o KW 12018, położonych w obrębie 4m. Płoty przy ul. Łukasiewicza 7, 9, 11. 2010-12-03 10:15
dokument Zarządzenie Nr 52/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowani wieczystego w prawo własności nieruchomości 2009-08-17 11:34
dokument Zarządzenie nr 51a/2009 Burmistrza Płotów z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanych działek nr 142/2 (KW 31406) i 142/8 (KW 29791) oraz zabudowanej działki nr 142/6 (KW 35181) położonych w obrębie 3m. Płoty ul. Grunwaldzkiej 1B, 1C, 1E. 2010-12-01 09:53
dokument ZARZĄDZENIE Nr. 51/2009 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 5.08.2009r. w sprawie: upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Plotach do obsługi transportera schodowego tzw. schodolazu, dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. 2009-08-06 09:05
dokument Zarządzenie nr 50a/2009 Burmistrza Płotów z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie: rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanych działek nr 185 i 186 położonych w odrębie 4m. Płoty ul. Łukasiewicza 23 i 25 o KW 12018. 2010-12-01 09:47
dokument ZARZĄDZENIE Nr 50/2009 Burmistrza Płotów z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu nieograniczonego na realizację zadania publicznego pn: ?Rozliczane bezgotówkowo dostawy paliw płynnych do środków transportu Urzędu Miejskiego w Plotach" 2009-08-06 09:03
dokument Zarządzenie nr 49b/09 Burmistrza Płotów z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań wyłanianych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2010-11-30 11:15
dokument Zarządzenie nr 49a/09 Burmistrza Płotów z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Akcji Lato - 2009 w Gminie Płoty 2010-11-30 11:12
dokument Zarządzenie nr 49/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 27 lipca 2009 r. w celu powołania komisji przetargowej 2009-07-27 13:18
dokument Zarządzenie Nr 48/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przekształcenia prawa użytkowani wieczystego w prawo własności nieruchomości. 2009-07-27 13:51
dokument ZARZĄDZENIE Nr 47/2009 Burmistrza Płotów z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów nieograniczonych na realizację zamówień publicznych obejmujących: WYKONANIE USŁUG TRANSPORTOWYCH - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ 2009-08-06 08:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 46/2009 Burmistrza Płotów z dnia 15 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2010-03-03 08:02
dokument Zarządzenie Nr 45/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia 2009-07-15 14:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/2009 BURMISTRZA PŁOTÓW Z DNIA 07 LIPCA 2009r. W sprawie : powołania Komisji inwentaryzacyjnej, w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo- odbiorczej sprzętu muzycznego i środków trwałych w używaniu, za który odpowiedzialność materialną ponosi pan Gródecki Franciszek. 2010-04-08 15:13
dokument ZARZADZENIE Nr 43/2009 Burmistrza Płotów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2010-03-01 10:36
dokument ZARZADZENIE Nr 42/2009 Burmistrza Płotów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2010-03-01 10:37
dokument Zarządzenie nr 41/09 Burmistrza Płotów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-11-30 11:09
dokument ZARZĄDZENIE Nr 40A/2009 Burmistrza Płotów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży. 2012-07-17 12:32
dokument Zarządzenie nr 40/09 Burmistrza Płotów z dnia 23 czerwca 2009r. 2010-11-30 11:07
dokument Zarządzenie Nr 39/2009 Burmistrza Płotów z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie: powołania komisji przetargowej. 2010-11-30 11:17
dokument Zarządzenie nr 38a/09 Burmistrza Płotów z dnia 4 czerwca 2009r. 2010-11-30 11:06
dokument Zarządzenie Nr 38/2009 Burmistrza Płotów z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Płotach. 2009-07-06 11:43
dokument Zarządzenie Nr 37/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 2010-11-15 09:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/09 Burmistrza Płotów z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Płotach 2009-06-25 09:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/09 Burmistrza Płotów z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Plotach 2009-06-25 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/09 Burmistrza Płotów z dnia 04 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wicimicach 2009-06-25 09:27
dokument Zarządzenie Nr 33 / 09 Burmistrza Płotów z dnia 29 maja 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2009-06-25 09:37
dokument Zarządzenie nr 32/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2009-06-25 10:13
dokument Zarządzenie 31 /2009 Burmistrza Płotów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie: powołania składów obwodowych komisji wyborczych w cele przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 07 czerwca 2009r. 2009-06-25 10:20
dokument Zarządzenie Nr 30 / 09 Burmistrza Płotów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2009-06-25 10:25
dokument Zarządzenie Nr 29/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 2009-06-25 10:29
dokument Zarządzenie Nr 28 / 09 Burmistrza Płotów z dnia 31 marca 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2009-06-25 10:44
dokument Zarządzenie nr 27 /2009 Burmistrza Płotów z dnia23 marca 2009 roku w sprawie : powołania Gminnej Komisji do spraw przeglądu wiosennego oraz utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Płoty. 2009-06-25 10:56
dokument Zarządzenie Nr 26/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 2009-06-25 11:01
dokument Zarządzenie Nr 25/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2009-06-25 11:04
dokument Zarządzenie Nr 24/ 09 Burmistrza Płotów z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 40/08 Burmistrza Płotów z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urzędu Miejskiego w Płotach oraz jednostki organizacyjne gminy. 2009-07-06 11:07
dokument Zarządzenie nr 23/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej 2009-07-06 11:07
dokument Zarządzenie Nr 22 / 09 Burmistrza Płotów z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2009-07-06 11:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr  21\2009 BURMISTRZA PŁOTÓW w sprawie upoważnienia Pana Mirosława Kolanicy - kierownika referatu planowania przestrzennego i budownictwa, geodezji i gospodarki gruntami, rolnictwa, ochrony środowiska oraz drogownictwa Urzędu Miejskiego w Plotach do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień świadczeń w imieniu Burmistrza 2009-07-06 11:06
dokument ZARZĄDZENIE nr 20\2009 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Pana Mirosława Kolanicy - kierownika referatu planowania przestrzennego i budownictwa, geodezji i gospodarki gruntami, rolnictwa, ochrony środowiska oraz drogownictwa Urzędu Miejskiego w Płotach do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień świadczeń w imieniu Burmistrza 2009-07-06 11:06
dokument ZARZĄDZENIE Nr 19\2009 BURMISTRZA Płotów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Pana Mirosława Kolanicy ? kierownika referatu planowania przestrzennego i budownictwa, geodezji i gospodarki gruntami, rolnictwa, ochrony środowiska oraz drogownictwa Urzędu Miejskiego w Płotach do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień świadczeń w imieniu Burmistrza 2009-07-06 11:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 18\2009 BURMISTRZA Płotów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Pani Stanisławy Lipskiej - kierownika referatu podatkowego Urzędu Miejskiego w Płotach do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza 2009-07-06 11:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 17\2009 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Pani Haliny Buiłek - kierownika referatu organizacyjno-administracyjnego i spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Płotach do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza 2009-07-06 11:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 16\2009 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Pani Haliny Buiłek - kierownika referatu organizacyjno-administracyjnego i spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Plotach do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza 2009-07-06 11:00
dokument ZARZĄDZENIE Nr 15\2009 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Pani Haliny Buiłek - kierownika referatu organizacyjno-administracyjnego i spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Płotach do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza 2009-07-06 10:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 14\2009 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Pani Haliny Buiłek - kierownika referatu organizacyjno-administracyjnego i spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza 2009-07-06 10:57
dokument ZARZĄDZENIE Nr 13\2009 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 19.02.2009 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Płoty do wydawania zaświadczeń w imieniu Burmistrza. 2009-07-03 11:21
dokument Zarządzenie Nr 12\2009 Burmistrza Płotów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie: sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Płotach 2009-07-06 11:19
dokument Zarządzenie Nr 11/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 2009-07-06 11:19
dokument Zarządzenie Nr 10/09 Burmistrza Płotów z dnia 05 lutego 2009r. w celu wprowadzenia zmian w zarzadzeniu nr 1\09 2009-07-06 11:22
dokument Zarządzenie Nr 9/09 Burmistrza Płotów z dnia 05 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarzadzenia nr 2\09 2009-07-06 11:24
dokument Zarządzenie nr 8a/09 Burmistrza Płotów z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie: wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne 2010-11-30 11:04
dokument Zarządzenie nr 8/09 Burmistrza Płotów z dnia 28.01.2009r. W sprawie: powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim i podległych jednostkach ( OSP, OPS i kluby sportowe). 2010-11-30 11:03
dokument ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 BURMISTRZA PŁOTÓW z dnia 20 stycznia 2009 roku w sprawie: upoważnienia Z-cy Burmistrza do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Płotów. 2009-07-06 11:29
dokument Zarządzenie Nr 6/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia 2009-07-06 11:33
dokument Zarządzenie nr 6a./ 2009 Burmistrza Płotów Z dnia 21.01.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2009-07-06 11:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 5 / 2009 z dnia l4.01.2009r. W związku z rozpoczęciem prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku oraz Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku 2009-07-03 11:16
dokument Zarządzenie Nr 4/ 2009 Burmistrza Płotów z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do wydzierżawienia 2009-07-06 11:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 3\2009 BURMISTRZA P ŁOTÓW z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. przygotowania i prowadzenia inwestycji samorządowych, pozyskiwania środków pomocowych, rozwoju gospodarczego i zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Płotach. 2009-07-06 11:37
dokument Zarządzenie Nr 2/09 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2009r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek. 2009-07-06 11:42
dokument Zarządzenie Nr 1/09 Burmistrza Płotów z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009. 2009-07-06 11:42