Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLVI / 464 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XLVI / 464 / 10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 września 2010 r.

       
         

w sprawie: zmian w budżecie gminy

       
         

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675),

       
         

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

       
         

§1. Zmniejsza się PRZYCHODY budżetu gminy o kwotę:

504 065,95 zł

       

 

       

§2. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę:

141 520,00 zł

       

 

       

Dział

Rozdział

§

Kwota

         

600

60014

2320

80 520,00

-

dot. cel. otrz. z pow. na zad. bież. realiz. na podst. poroz.(umów) między jst;

       

754

75412

6300

12 000,00

-

wpł. z tyt. pom. fin. udziel.między jst na dofin. wł. zadań inw. i zak. inw.;

       

852

85214

2030

3 000,00

-

dot. cel. otrz. z b.p. na realiz. wł. zad. bież. gm. (zw. gm.);

       

900

90001

6300

16 000,00

-

wpł. z tyt. pom. fin. udziel. między jst na dofin. wł. zadań inw. i zak. inw.;

       

900

90002

6300

30 000,00

-

wpł. z tyt. pom. fin. udziel.między jst na dofin. wł. zadań inw. i zak. inw.;

       
         

§3. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę:

1 826 336,95 zł

       

 

       

Dział

Rozdział

§

Kwota

         

600

60016

6059

504 065,95

-

wyd. inw. jedn. budż.;

       

630

63095

6300

141 933,00

-

wpł. z tyt. pom. fin. udziel. między jst na dofin. wł. zadań inw. i zak. inw.;

 

710

71095

6050

1 180 338,00

-

wyd. inw. jedn. budż.;

 
         

§4. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę:

1 463 791,00 zł

       

 

       

Dział

Rozdział

§

Kwota

         

600

60014

6050

80 520,00

-

wyd. inw. jedn. budż.;

       

600

60016

6050

1 180 338,00

-

wyd. inw. jedn. budż.;

       

630

63095

6059

7 137,00

-

wyd. inw. jedn. budż.;

       

710

71002

4170

3 100,00

-

wynagrodzenia bezosobowe;

       

710

71004

4300

7 000,00

-

zakup usług pozostałych;

       

710

71014

4300

1 200,00

-

zakup usług pozostałych;

       

710

71035

4170

685,00

-

wynagrodzenia bezosobowe;

       

710

71035

4300

27 300,00

-

zakup usług pozostałych;

       

710

71095

4300

8 015,00

-

zakup usług pozostałych;

       

754

75412

6060

12 000,00

-

wyd. na zak. inw. jedn. budż.;

       

852

85214

3110

3 000,00

-

świadczenia społeczne;

       

852

85228

4330

24 647,25

-

zak. usł. przez jst od in. jst;

       

900

90001

6050

16 000,00

-

wyd. inw. jedn. budż.;

       

900

90002

6060

30 000,00

-

wyd. na zak. inw. jedn. budż.;

       

921

92109

2800

29 646,00

-

dot. cel. z budżetu dla pozost. jedn. zalicz. do sektora fin. publ.;

       

921

92109

2800

11 623,04

-

dot. cel. z budżetu dla pozost. jedn. zalicz. do sektora fin. publ.;

       

921

92109

4300

21 579,71

-

zakup usług pozostałych;

       
         

§5. Zmieniają się załączniki Nr 3, 7 i 8 do Uchwały Budżetowej na 2010 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

       
         

§6. W załączniku Nr 7 dodaje się zadania inwestycyjne:

a) w poz. 1, zadanie pn.: "Remont dróg powiatowych w gm. Płoty, w miejscowościach: Charnowo, Mechowo, Łęczna",

c) w poz. 7, zadanie pn.: "Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego",

d) w poz. 12, zadanie pn.: "Zakup pompy wodnej dla OSP Płoty",

e) w poz. 15, zadanie pn.: "Wykonanie odcinka kanalizacji przy ulicy powiatowej - ul. Jedności Narodowej (gm. Płoty)",

f) w poz. 18, zadanie pn.: "Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gm. Płoty".

       
         

§7. W załączniku Nr 8, dodaje się programy operacyjne:

a) w poz. 3 program pn.: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011, Edycja 2009 - 2010", w ramach którego zostanie dofinansowane zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ulicy Bajkowej w Płotach wraz z infrastrukturą wodociągowo - kanalizacyjną",

b) w poz. 4 program pn.: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013", w ramach którego zostanie dofinansowane zadanie inwestycyjne pn.: "Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego".

       
         

§8. Po zmianach dokonanych w §1 i 2 niniejszej uchwały plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 27.757.464,76 , wydatkami w kwocie 33.562.141,72 zł. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i wynosi 5.804.676,96 zł.

 

       
         

§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

       
         

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       
 

Przewodniczący Rady

       

Piotr Jasina

       
         

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 12-10-2010 13:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 12-10-2010 14:04