Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLVI / 463 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.


Uchwała Nr XLVI /462/10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 września 2010r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/170/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca2008r. dotyczącej nadania nazwy urzędowej nowej ulicy.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001r., zm. Dz.U. z 2002r nr 23 poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, pz. 984, nr 214, poz. 1806, nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005r., nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457, Dz..U. z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r, nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218 z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223 poz. 1458 z 2009 nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241 z 2010r. nr 28 poz. 142 i 146, nr 106 poz. 675)

Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

§ 1. W Uchwale nr XVIII/170/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy wprowadza się następujące zmiany:

- cyfrę „3” zastępuje się cyfrą „4”

- wyrazy „działka nr 354/3” zastępuje się wyrazami „działka nr 354/46”

 

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

        Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 12-10-2010 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 12-10-2010 13:12