Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLVI / 453 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach, na dofinansowanie zakupu pieca c. o.


Uchwała Nr XLVI / 453 / 10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 września 2010 r.

 

w sprawie: udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach, na dofinansowanie zakupu pieca c. o.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 47 w związku z art. 216 ust. 2 pkt 1 i art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 oraz Nr 152, poz. 1020)

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§1. Udziela się z budżetu gminy Płoty dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach z przeznaczeniem na zakup pieca c. o. w wysokości 29.646,00 PLN (sł. dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści sześć 00/100 brutto).

 

§2. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji oraz zasady jej zwrotu określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Płoty, a Biblioteką Publiczną Gminy i Miasta w Płotach.

 

§3. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zawarcia stosownej umowy.

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

        Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 12-10-2010 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 12-10-2010 12:34