Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLVI / 451 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Płoty do projektu pod nazwą: "Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego" realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna, Poddziałanie 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych


Uchwała Nr XLVI / 451 / 10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 września 2010 r.

 

w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Płoty do projektu pod nazwą: „Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego” realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,  Oś priorytetowa 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna, Poddziałanie 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych

 

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 106, poz. 675)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Płoty do projektu pod nazwą: „Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013,  Oś priorytetowa 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna, Poddziałanie 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych.

 

§2. Środki finansowe na realizację projektu, o którym mowa w §1, przez Gminę Płoty pochodzić będą:

  1. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

  2. ze środków własnych Gminy Płoty, zabezpieczonych w budżecie Gminy w dziale 630 - Turystyka.

 

§3. Projekt, o którym mowa w §1 będzie realizowany w Partnerstwie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zasady i zakres współpracy Partnerów w związku z realizacją projektu będzie określała umowa partnerska.

 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

        Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 12-10-2010 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 12-10-2010 12:34