Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLVI / 464 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-10-12 14:04
dokument Uchwała Nr XLVI / 463 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 2010-10-12 13:12
dokument Uchwała Nr XLVI / 462 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/170/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca2008r. dotyczącej nadania nazwy urzędowej nowej ulicy. 2010-10-12 13:05
dokument Uchwała Nr XLVI / 461 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Płotach Nr XLII/403/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Płoty oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych 2010-10-12 12:45
dokument Uchwała Nr XLVI /460/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 2010-10-12 12:42
dokument Uchwała Nr XLVI /459 /10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Płoty na lata 2010 - 2020" 2010-10-12 12:39
dokument UCHWAŁA Nr XLVI / 458 /10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych. 2010-10-12 12:32
dokument UCHWAŁA Nr XLVI / 457/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych. 2010-10-12 12:33
dokument UCHWAŁA Nr XLVI / 456 /10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych. 2010-10-12 12:33
dokument UCHWAŁA Nr XLVI / 455 /10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. W sprawie: przekazania w nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat dla Powiatu Gryfickiego części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. 2010-10-12 12:33
dokument UCHWAŁA Nr XLVI / 454 /10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. W sprawie: przekazania w nieodpłatne użyczenie na okres 10 lat dla Powiatu Gryfickiego części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoty. 2010-10-12 12:34
dokument Uchwała Nr XLVI / 453 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Płotach, na dofinansowanie zakupu pieca c. o. 2010-10-12 12:34
dokument Uchwała Nr XLVI / 452 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: udzielenia z budżetu Gminy Płoty dotacji celowej dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach, na dofinansowanie remontu pokrycia dachowego budynku MGOK 2010-10-12 12:34
dokument Uchwała Nr XLVI / 451 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Płoty do projektu pod nazwą: "Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego" realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5 Turystyka, kultura i rewitalizacja, Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna, Poddziałanie 5.1.2 Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych 2010-10-12 12:34
dokument Uchwała Nr XLVI / 450 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku 2010-10-12 12:35
dokument Uchwała Nr XLVI / 449 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku 2010-10-12 12:35
dokument Uchwała Nr XLVI / 448 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne zajęcia w zakresie realizacji podstawy programowej w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Płoty. 2010-10-12 12:35