Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLV / 445 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jodłowa


Uchwała Nr XLV / 445 / 10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jodłowa

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 123, poz. 835)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Udziela się pomocy finansowej dla Gminy Jodłowa, w formie dotacji celowej, w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu odbudowy gminnej infrastruktury drogowej.

§2. Pomoc finansowa, o której mowa w §1, zostanie udzielona ze środków własnych budżetu Gminy Płoty na 2010 rok, dział 600, rozdział 60078, § 2710.

§3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy rzeczowej określi umowa zawarta między Gminą Płoty, a Gminą Jodłowa.

§4. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zawarcia stosownej umowy.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 10-09-2010 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2010 11:10