Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLV / 442 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie: udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach


Uchwała Nr XLV / 442 / 10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie: udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 123, poz. 835) oraz
art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2009 r. Nr 31 poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474),

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Z budżetu gminy Płoty udziela się dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach na „Realizację I etapu rewitalizacji obiektów objętych ochroną konserwatorską o dużym znaczeniu kulturalnym i historycznym - Konserwacja elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach” do wysokości 120.000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 00/100 brutto), stanowiącej do 75% wartości koniecznych do wykonania robót dodatkowych.

§2. Dotacja zostanie przeznaczona na nieprzewidziane roboty dodatkowe związane
z remontem i konserwacją kościoła
.

§3. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej zwrotu określone zostaną
w umowie zawartej pomiędzy gminą Płoty a Parafią Rzymskokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach.

§4. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zawarcia stosownej umowy.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 10-09-2010 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2010 11:08