Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XLV/ 430 /10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie: kupna na rzecz Gminy Ploty nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr. ewidencyjnym 8/16 o pow. 2158 m2, położonej w obrębie Karczewie.


UCHWAŁA Nr XLV/ 430 /10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie: kupna na rzecz Gminy Ploty nieruchomości niezabudowanej oznaczonej
nr. ewidencyjnym 8/16 o pow. 2158 m
2, położonej w obrębie Karczewie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; Dz.U. z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U.
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651, zm. Dz.U z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Płoty nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr. geodezyjnym 8/16 o pow. 2158 m2 położonej w m. Karczewie od Szymona Piotra i Aleksandry Małgorzaty małż. Barsul za kwotę 19.400,00 zł (dziewiętnaście tysięcy czterysta zł, 00/100) z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych Gminy Płoty.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 10-09-2010 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2010 10:19