Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XLV/ 426/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych.


UCHWAŁA Nr XLV/ 426/10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 sierpnia 2010 r.

w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U.
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U.
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U.z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 157, poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651, zm. Dz.U z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego następujących nieruchomości położonych w obrębie 4 m. Płoty przy ul. Bajkowej:

 • działkę nr 354/4 o pow. 1500 m2

 • działkę nr 354/5 o pow. 980 m2

 • działkę nr 354/6 o pow. 1150 m2

 • działkę nr 354/7 o pow. 1003 m2

 • działkę nr 354/8 o pow. 945 m2

 • działkę nr 354/9 o pow. 972 m2

 • działkę nr 354/10 o pow. 992 m2

 • działkę nr 354/11 o pow. 1000 m2

 • działkę nr 354/12 o pow. 1000 m2

 • działkę nr 354/13 o pow. 1120 m2

 • działkę nr 354/14 o pow. 939 m2

 • działkę nr 354/15 o pow. 1000 m2

 • działkę nr 354/16 o pow. 1000 m2

 • działkę nr 354/17 o pow. 1000 m2

 • działkę nr 354/18 o pow. 1000 m2

 • działkę nr 354/19 o pow. 1000 m2

 • działkę nr 354/20 o pow. 1196 m2

 • działkę nr 354/21 o pow. 1050 m2

 • działkę nr 354/22 o pow. 1050 m2

 • działkę nr 354/23 o pow. 1050 m2

 • działkę nr 354/24 o pow. 1170 m2

 • działkę nr 354/25 o pow. 1236 m2

 • działkę nr 354/26 o pow. 1000 m2

 • działkę nr 354/27 o pow. 1000 m2

 • działkę nr 354/28 o pow. 1000 m2

 • działkę nr 354/29 o pow. 1000 m2

 • działkę nr 354/30 o pow. 1075 m2

 • działkę nr 354/31 o pow. 1115 m2

 • działkę nr 354/32 o pow. 868 m2

 • działkę nr 354/33 o pow. 985 m2

 • działkę nr 354/34 o pow. 1050 m2

 • działkę nr 354/35 o pow. 1050 m2

 • działkę nr 354/36 o pow. 1050 m2

 • działkę nr 354/37 o pow. 1050 m2

 • działkę nr 354/38 o pow. 1050 m2

 • działkę nr 354/39 o pow. 1050 m2

 • działkę nr 354/40 o pow. 1050 m2

 • działkę nr 354/41 o pow. 1050 m2

 • działkę nr 354/42 o pow. 1050 m2

 • działkę nr 354/43 o pow. 1050 m2

 • działkę nr 354/44 o pow. 1133 m2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 10-09-2010 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 10-09-2010 10:16