Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLIV / 420 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Płoty

Uchwała Nr XLIV / 420 / 10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 czerwca 2010 r.

 

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Płoty

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. c i art. 58, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku z: art. 89, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiana: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146),

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1.1. Gmina Płoty zaciągnie długoterminowy kredyt bankowy na finansowanie inwestycji ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym gminy Płoty na rok 2010.

2. Kredyt przeznaczony będzie na sfinansowanie kosztów inwestycji gminnych w roku 2010,

3. Ustala się kwotę kredytu do wysokości 1 561 933, 00 PLN brutto, (sł.: jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden dziewięćset trzydzieści trzy 00/100).

4. Kredyt będzie spłacany w latach 2011- 2021.

5. Zobowiązania wynikające z zaciągnięcia kredytu pokryte zostaną z dochodów własnych gminy Płoty.

 

§2. W celu zabezpieczenia wierzytelności wynikającej z umowy kredytu gmina Płoty wystawi weksel własny niezupełny (in blanco) na sumę określoną w porozumieniu wekslowym.

 

§3. Upoważnia się Burmistrza Płotów do wyboru banku, który udzieli kredytu, zawarcia umowy kredytu oraz wystawienia weksla, o którym mowa w §2.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący  Rady

Piotr  Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 06-07-2010 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2010 12:51