Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XLIV / 419/ 2010 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty

UCHWAŁA NR XLIV / 419/ 2010

Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 30 czerwca 2010 r.

 

 

w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, Dz.  U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 213, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 220, poz.1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75, poz. 474), w związku z uchwałą Nr XVIII/177/2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium, Rady Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty z wprowadzonymi zmianami, zwane dalej „zmianą studium”.

§ 2.

1.    Integralną częścią uchwały jest projekt zmiany studium, o której mowa w § 1, zawierający:

a)                    część tekstową - ujednolicony tekst studium - stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

b)                    część graficzną - ujednolicony rysunek studium „Zmiana studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Płoty. Uwarunkowaniai kierunki zagospodarowania przestrzennego” w skali 1:20 000 - stanowiący Załącznik Nr 2.

2.    Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium stanowi Załącznik Nr 3.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady

 

                                                                                                        Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 06-07-2010 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2010 12:49