Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLIII / 416 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XLIII / 416 / 10
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146),

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 47 456,00 zł
Dział Rozdział § Kwota
600 60016 2710 17 176,00 - wpł. z tyt. pom. finans. udzielanej między jst na dofinan. wł. zad. bieżących; [dotacja z powiatu na parking Mechowo]
710 71035 2020 1 500,00 - dot. cel. otrz. z BP na zad. bież. realiz. przez gm. na podst. poroz. z organami adm. rządowej; [konserwacja cment. wojen.]
751 75107 2010 8 780,00 - dot. cel. otrz. z b.p. na realiz. zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. (zw. gmin) ustawami; [wybory Prezydenta RP]
754 75495 2710 20 000,00 - wpł. z tyt. pom. finans. udzielanej między jst na dofinan. wł. zad. bieżących; [dotacja z powiatu dla MOD]

§2. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 47 456,00 zł
Dział Rozdział § Kwota
600 60016 6050 17 176,00 - wydatki inwest.jednostekbudżetowych;(parking dr. powiat. Mechowo)
710 71035 4300 1 500,00 - zakup usług pozostałych; [konserw. cment. wojen.]
751 75107 4110 450,00 - składki na ubezpieczenia społeczne; [wybory Prezydenta RP]
751 75107 4120 70,00 - składki na Fundusz Pracy; [wybory Prezydenta RP]
751 75107 4170 4 100,00 - wynagrodzenia bezosobowe; [wybory Prezydenta RP]
751 75107 4210 2 060,00 - zakup materiałów i wyposażenia; [wybory Prezydenta RP]
751 75107 4300 500,00 - zakup usług pozostałych; [wybory Prezydenta RP]
751 75107 4740 500,00 - zakup mat. pap. do sprz. druk. i urz. kser.; [wybory Prezydenta RP]
751 75107 4750 500,00 - zakup akc. komp., w tym programów i licencji; [wybory Prezydenta RP]
751 75107 4410 600,00 - podróże służbowe krajowe (wybory Prezydenta RP)
754 75495 4210 20 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia; [zakup instr. muz. MOD]

§3. Zmieniają się załączniki Nr 7 i 8 do Uchwały Budżetowej na 2010 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§4. W załączniku Nr 7 dodaje się zadania inwestycyjne: - w poz. 4, pn.: "Budowa parkingu przy drodze powiatowej w Mechowie, gm. Płoty". - w poz. 27, pn.: "Remont i modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Płoty - Etap I - emont skoczni w dal oraz bieżni czterotorowej przy boisku wielofunkcyjnym "Orlik 2012" w Płotach, ul. S. Batorego".

§5. W załączniku Nr 8 w poz. 6 dodaje się zadanie w ramach programu operacyjnego - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, pn.: Remont i modernizacja obiektów sportowych na terenie miasta i gminy Płoty - Etap I - Remont skoczni w dal oraz bieżni czterotorowej przy boisku wielofunkcyjnym "Orlik 2012" w Płotach, ul. S. Batorego.

§6. Po zmianach dokonanych w §1 i 2 niniejszej uchwały plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 27.605.495, 92 zł, wydatkami w kwocie 33.914.238, 83 zł. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i wynosi 6.308.742,91 zł.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 28-06-2010 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2010 13:00