Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XLIII/ 410 /10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych.

UCHWAŁA Nr XLIII/ 410 /10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 28 maja 2010 r.

 

W sprawie: sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnych.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U.z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 157, poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.  Nr 261, poz. 2603, zm. Nr 281, poz. 2782; Dz.U. z 2000 r. Nr 6, poz. 70; Dz.U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1459; Dz.U z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601; Dz.U. z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r.  Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412;  Dz.U z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161 poz. 1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 47, poz. 278) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego następującej nieruchomości:

-        dz. nr 16/1 o pow. 1900 m2, na której prowadzona jest księga wieczysta nr  KW 11451,  położonej w m. Sowno, gm. Płoty.

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                                          Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 28-06-2010 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2010 12:29