Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLIII / 409 / 10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania, pn: "Budowa ul. Bajkowej i uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową w infrastrukturę techniczną".

Uchwała Nr XLIII / 409 / 10

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 28 maja 2010 r.

w sprawie: zaciągnięcia kredytu preferencyjnego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania, pn: „Budowa ul. Bajkowej i uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową w infrastrukturę techniczną”.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. c i art. 58, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) w związku z: art. 89, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiana: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146),

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy, na warunkach preferencyjnych, w trybie przetargu nieograniczonego, do wysokości 1 180 338, 00 (sł.: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści osiem 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:

Budowa ulicy Bajkowej i uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową w infrastrukturę techniczną”.

§2. Spłata kredytu nastąpi z dochodów budżetu gminy, w latach 2012 - 2021.

§3. Zabezpieczenie kredytu, określonego w §1, nastąpi w formie weksla własnego „In blanco”.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący  Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 28-06-2010 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2010 12:26