Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie nr 44/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz ustalenia regulaminu tego zespołu. 2010-11-16 12:59
Zarządzenie nr 43/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-11-16 12:57
Zarządzenie nr 42/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 6 grudnia 2007r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora d/s oświaty w Urzędzie Miejskim w Płotach 2010-11-16 12:57
Zarządzenie nr 41/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 4 grudnia 2007r. 2010-11-16 12:55
Zarządzenie nr 40a/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-11-16 12:55
Zarządzenie nr 40/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia kosztu jednostkowego 1 godziny świadczonych usług opiekuńczych w domu chorych. 2010-11-16 12:54
Zarządzenie nr 39/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Płotach 2010-11-16 12:53
Zarządzenie nr 38/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie: uchylenia zarządzenia Burmistrza Płotów Nr 32/2007 z dnia 24 października 2007r. w sprawie: zmian w budżecie zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 2010-11-16 12:52
Zarządzenie nr 37/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 31 października 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-11-16 12:50
Zarządzenie nr 36/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 31 października 2007r. 2010-11-16 12:49
Zarządzenie nr 35/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 31 października 2007r. 2010-11-16 12:49
Zarządzenie nr 34/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 31 października 2007r. 2010-11-16 12:48
Zarządzenie nr 33/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 31 października 2007r. 2010-11-16 12:48
Zarządzenie nr 32/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 24 października 2007r. w sprawie: zmian w budżecie zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach 2010-11-16 12:48
Zarządzenie nr 30n/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 2 października 2007r. 2010-11-16 12:45
Zarządzenie nr 30m/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 2 października 2007r. 2010-11-16 12:45
Zarządzenie nr 30ł/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 2 października 2007r. 2010-11-16 12:44
Zarządzenie nr 30l/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 2 października 2007r. 2010-11-16 12:44
Zarządzenie nr 30k/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 2 października 2007r. 2010-11-16 12:44
Zarządzenie nr 30j/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 2 października 2007r. 2010-11-16 12:43
Zarządzenie nr 30i/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 2 października 2007r. 2010-11-16 12:43
Zarządzenie nr 30h/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 2 października 2007r. 2010-11-16 12:43
Zarządzenie nr 30g/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 2 października 2007r. 2010-11-16 12:42
Zarządzenie nr 30f/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 2 października 2007r. 2010-11-16 12:42
Zarządzenie nr 30e/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 2 października 2007r. 2010-11-16 12:41
Zarządzenie nr 30d/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 2 października 2007r. 2010-11-16 12:41
Zarządzenie nr 30c/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 2 października 2007r. 2010-11-16 12:41
Zarządzenie nr 30b/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 2 października 2007r. 2010-11-16 12:41
Zarządzenie nr 30a/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 5 października 2007r. w sprawie: regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych 2010-11-16 12:40
Zarządzenie nr 30/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 2 października 2007r. 2010-11-16 12:39
Zarządzenie nr 29/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 28 września 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-11-16 12:38
Zarządzenie nr 28/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 28 września 2007r. w sprawie: powołania gminnego pełnomocnika d/s obslugi informatycznej wyborów 2010-11-16 12:37
Zarządzenie nr 27/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 20 września 2007r. 2010-11-16 12:36
Zarządzenie nr 26/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 10 września 2007r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka Urzędu Miejskiego w Płotach 2010-11-16 12:35
Zarządzenie nr 25/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 10 września 2007r. w sprawie: ustalenia dnia 02 listopada 2007r. dniem wolnym od pracy dla szkół i placówek oświatowych gminy Płoty 2010-11-16 12:34
Zarządzenie nr 24/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 31 lipca 2007r. 2010-11-16 12:33
Zarządzenie nr 23b/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie: zmian w budżecie zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach 2010-11-16 12:05
Zarządzenie nr 23a/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 16 lipca 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-11-16 12:46
Zarządzenie nr 23/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-11-16 12:03
Zarządzenie nr 22/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Burmistrza Płotów Nr 18/2007 z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-11-16 08:16
Zarządzenie nr 21/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 19 czerwca 2007r. 2010-11-16 08:15
Zarządzenie nr 20/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 19 czerwca 2007r. 2010-11-16 08:14
Zarządzenie nr 19/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Płotach oraz regulaminu pracy Komisji Konkursowej. 2010-11-16 08:13
Zarządzenie nr 18/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-11-16 08:11
Zarządzenie nr 17b/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 14 maja 2007r. 2010-11-16 08:11
Zarządzenie nr 17a/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 16 kwietnia 2007r. w sprawie: powołania Komisji inwentaryzacyjnej, w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej sprzętu komputerowego i pozostałych środków trwałych w używaniu w pomieszczeniach zajmowanych przez informatyka. 2010-11-16 08:10
Zarządzenie nr 17/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 2 maja 2007r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka Urzędu Miejskiego w Płotach 2010-11-16 08:07
Zarządzenie nr 16/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-11-16 08:06
Zarządzenie nr 15/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30 kwietnia 2007r. 2010-11-16 08:05
Zarządzenie nr 14a/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 5 kwietnia 2007r. w sprawie: nieodpłatnej dystrybucji "Gazety Płotowskiej" 2010-11-16 08:04
Zarządzenie nr 14/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-11-16 08:03
Zarządzenie nr 13/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: ustalenia ceny drewna pozyskanego z terenu cmentarza komunalnego w Płotach. 2010-11-16 08:03
Zarządzenie nr 12/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2010-11-16 08:01
Zarządzenie nr 11/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 20 marca 2007r. w sprawie: zasad wykonywania przez Urząd Miejski w Płotach obowiązku zapewnienia okularów korygujących wzrok. 2010-11-16 08:00
Zarządzenie nr 10/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 20 lutego 2007r. 2010-11-16 07:55
Zarządzenie nr 9/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 15 lutego 2007r. 2010-11-16 07:55
Zarządzenie nr 8/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 15 lutego 2007r. 2010-11-16 07:54
Zarządzenie nr 7/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym gminy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek. 2010-11-16 07:53
Zarządzenie nr 6/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007. 2010-11-16 07:59
Zarządzenie nr 5/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 22 stycznia 2007r. 2010-11-16 07:48
Zarządzenie nr 4/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 19 stycznia 2007r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko d/s Księgowości budżetowej Urzędu Miejskiego w Płotach 2010-11-16 07:48
Zarządzenie nr 3/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 16 stycznia 2007r. zmieniając Zarządzenie Nr 25/2006 z 21 czerwca 2006r. 2010-11-16 07:58
Zarządzenie nr 2/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie: pobierania opłaty skarbowej 2010-11-16 07:45
Zarządzenie nr 1a/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 2 stycznia 2007r. w sprawie: procedur kontroli finansowej dotyczącej gromadzenia, rozdysponowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem 2010-11-16 07:57
Zarządzenie nr 1/2007 Burmistrza Gminy Płoty z dnia 3 stycznia 2007r. 2010-11-16 07:41